جايگزين كردن حرفهای ي و ك با ی و ک صحیح در خط فارسی

آموزش تعمير کامپيوتر- يکي از مشکلاتي که کاربران فارسي زبان در اوايل شروع استفاده از کامپيوترهاي PC داشتند نبود فونت فارسي روي سيستم ها و به طور کلي قابل استفاده نبودن خط فارسي بود. اولين بار بعضي ها اقدام به فارسي سازي با استفاده از فونت هاي عربي نمودند و به همين دليل اکثر قريب به اتفاق سيستم ها و برنامه ها برگردان از عربي بود.
يکي از تفاوت هاي خط عربي با فارسي نداشتن چهار حرف( گ چ پ ژ ) در عربي است و همه اين چهار حرف هم در آن موقع به خط فارسي اضافه شد ولي کساني که اين کار را انجام مي دادند گاهي اوقات فراموش مي کردند که خط عربي دو تفاوت ديگر هم با خط فارسي دارد و آن در حروف ( ي و ک ) است. ي و ک عربي به اين صورت است: ي و ك

البته الان سالهاست از اين موضوع سپري شده و خوشبختانه مايکروسافت در ويندوز اصلي خود خط فارسي را به صورت ذاتي در نظر گرفته ولي در بعضي از نسخه ها بر روي کي برد به جاي ي و ک فارسي حروف حرفهاي ي و ك عربي نقش بسته و جالب است که خيلي از متخصصين کامپيوتر و مقاله نويسان و مجلات و سايت هاي معتبر کامپيوتري هم يا اين موضوع را نمي دانند يا به آن توجهي ندارند. خوشبختانه تعداد کاربراني که در سايت ميکرورايانه اين دو را از هم تفکيک نکرده اند معدود هستند. به هرحال لازم است اين دو را از هم تفکيک کنيم و کاربران ايراني از خط فارسي به صورت کامل استفاده کنند.
منبع: ميکرو رايانه 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ