آموزش نکات مختلف ویندوز (windows)

آموزش تعميرات کامپيوتر - 1. چگونه مي توان محل پنجره جستجو گر ويندوز را در يك مكان ثابت نگه داشت؟
هر بار كه از شبكه خارج مي شويد و جستجوگر اينترنت را پاك مي كنيد، بار بعد خواهيد ديد كه پنجره IE در جاي ديگري قرار مي گيرد . براي ثابت نگهداشتن اين محل وارد ريجستري شويد و اطلاعات زير را پيدا كنيد و آن را انتخاب كنيد.
HKEY_CURRENT_USER\ software \ microsoft\ windows\ current version\ policies\ explorer
در پنجره باز شده اطلاعات جديدي در فرم DWORD وارد كنيد و گزينه Nosavesetting را انتخاب كنيد و دو بار روي آن كليك كنيد و در گزينه عدد وارد شده، عدد 1 را وارد كنيد و ويندوز را مجددا شروع بكار كنيد .

2. چگونه مي توان پيام كنار سمبل ها را حذف و غير فعال كرد؟
در كنار سمبل ها ‏، اكثر اطلاعاتي براي توضيح آن ظاهر مي شود كه گاهي اوقات خستگي آور خواهد بود . براي حذف اين متن هاي كمكي : وارد رجيستري شويد و اطلاعات زير را پيد كنيد و آن را انتخاب كنيد.
HKEY_ CURRENT_ USER\ software\microsoft\windows\current version\ policies\explorer\ Advanced
وسپس بر روي showinfotip دو بار كليك كنيد و عدد صفر را وارد كنيد و سپس در گزينه Enable Balloon Tips نيز ارزش صفر را وارد كنيد.

3. چگونه مي توان پيام هاي هشدار دهنده را در مورد كاهش حافظه سخت افزار از بين برد؟
هر چقدر حجم حافظه آزاد و خالي سخت افزار كم شود ، به صورت پياپي اين پيغام وارد مي شود كه حجم ظرفيت كاري ديسك پايين است. در صورت حجم كاري بالا ، اين پيغام هاي متوالي سبب آزار كاربر خواهد شد (مثل كار با تصاوير ويدئويي و با حجم بالا) براي حل اين مشكل وارد ريجستري شويد و اطلاعات زير را پيدا كنيد.
HKEY _CURRENT_USER\ software\ microsoft\ windows\current version\ policies\explorer
در گزينه ارزش DWORD ارزش 1 را وارد كنيد و NO LOW DISK SPACE CHECKS را كليك كنيد.

4. چگونه مي توان منوهاي متن را كد گذاري كرد؟
پارتيشن هاي NTFS اين امكان را فراهم مي كنند كه دادها را بتوان كد گذاري كرد .
با يك سري از دستورات مي توان به راحتي به اين مهم دست يافت . ويرايشگر ريجستري را باز كنيد و اطلاعات زير را پيدا كنيد:
HKEY _ CURRENT_USER\software\microsoft\windows\current version\explorer\Advanced
سپس بر روي گزينه Encryption context menu كليك كنيد و ارزش آن را 1 قرار دهيد.

5. استفاده از ابزار پشتيبان در ويندوز xp نگارش خانه(Home):
ويندوز xp نگارش خانه (Home) داراي اين ابزار است: اين برنامه در يك CD مربوط به ويندوز xp است كه بايد نصب شود.
براي نصب اين نرم افزار ، پس از قرار دادن CD اطلاعات VALUEADD\MSFT\NTBACKUP را وارد كنيد و بر روي NTBACKUP.MSI دو بار كليك كنيد و سپس گزينه هاي زير را انتخاب كنيد:
Start | all of program | accessories | program system | Security 

منبع: ميکرو رايانه

 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ