سخت افزار چاپگرجوهرافشان

يک چاپگر جوهرافشان از بخش هاي هد ، کلاهک پمپ، پمپ، حامل هد ، کاست کاغذ، برد تغذيه و برد اصلي تشکيل شده است که در اينجا به شرح عملکرد هر يک از آنها مي پردازيم
→===هد=== هد که مهمترين المان در يک چاپگر جوهرافشان محسوب مي شود، داراي مجموعه اي از افشانک ها بوده که قطرات بسيار ريز جوهر را بر روي کاغذ پخش مي کنند.


کارتريج يک چاپگر جوهرافشان
جوهر در جعبه هاي مخصوصي نگهداري مي‌شود که Ink cartridge نام دارند. در بيشتر چاپگرهاي جوهرافشان امروزي چهار مورد از اين کارتريج ها وجود دارد که هر کدام يکي از سه رنگ اصلي قرمز و زرد و آبي و يکي نيز رنگ سياه را نگه مي‌دارد. دليل وجود يک رنگ سياه جداگانه اين است که حتي چاپگرهاي رنگي هم غالباً از رنگ سياه بيشتر از رنگ‌هاي ديگر استفاده مي کنند. بعضي از انواع چاپگرهاي جوهرپاش نيز وجود دارند که فقط يک کاتريج با هر سه رنگ دارند.

سيستم حرکت هد
يک موتور stepper باعث حرکت سيستم هد ( هد چاپ و کارتريج هاي مربوطه ) در طول کاغذ مي گردد. برخي از چاپگرها داراي يک نوع خاص موتور براي پارک نمودن سيستم هد در زمان عدم استفاده از چاپگر مي باشند. بدين ترتيب سيستم هد پس از پارک شدن، بصورت تصادفي حرکت نخواهند کرد . دستگاه هد، از طريق يک تسمه به موتور Stepper متصل مي گردد که با حرکت دادن تسمه توسط موتور سيستم هد نيز حرکت مي کند.اين مکانيزم درست مانند آن چيزي است که در چاپگرهاي سوزني اتفاق مي افتد.

کلاهک پمپ
وظيفه کلاهک پمپ جلوگيري از خشک شدن نازل هاي هد و همچنين عمل clean کردن هد مي‌باشد. که براي Clean کردن هد ? نوع پاک کردن وجود دارد که يک حالت Normal Cleaning و دو حالت Forced Cleaning است که يکي از آنها مخصوص مقادير زياد جوهر مي‌باشد. و حالت سوم open cleaning است که بسيار سريع صورت مي‌گيرد. ميله تثبيت کننده : سيستم هد، از يک ميله تثبيت کننده به منظور اطمينان از ثبات و استحکام هد در زمان حرکت، استفاده مي نمايد. دستگاه تغذيه کاغذ : اين دستگاه همانند چاپگرهاي سوزني از سه بخش مجزاي سيني، غلطک ها و موتور حرکتي تشکيل شده است. اغلب چاپگرهاي جوهرافشان داراي يک سيني به منظور قرار دادن کاغذ مي باشند اما برخي ديگر از چاپگرها از يک Feeder استفاده مي نمايند. با استفاده از مجموعه اي غلتک، کاغذ هاي موجود در سيني و يا Feeder به داخل چاپگر هدايت مي شوند تا هد عمل چاپ را بر روي آنها انجام دهد. موتور و سيستم مکانيکي تغذيه کاغذ غلتک ها را به منظور حرکت کاغذ به ميزان موردنياز، به حرکت در مي آورند.

منبع تغذيه
چاپگرهاي جوهرافشان درست همانند چاپگرهاي سوزني داراي يک منبع تغذيه برق سوييچينگ براي خود مي باشند که ساختار آن همانند ساختار منابع تغذيه چاپگرهاي سوزني است و تنها تفاوت آنه در تامين ولتاژهاي مورد نياز براي کار چاپگرها خصوصا در قسمت عملکرد هد آنهاست.

برد اصلي
برد اصلي که در واقع مدار کنترل عمليات چاپ مي باشد تمام عناصر مکانيکي موجود در چاپگر را کنترل کرده و از اين طريق اطلاعات واصله از کامپيوتر را بر صفحه کاغذ چاپ مي کند.اين قسمت توسط پورت به کامپيوتر متصل است که در اين ميان پورت موازي همچنان از متداولترين روش هاي ارتباط محسوب مي شود . چاپگرهاي جديد، از پورت USB نيز استفاده مي نمايند. برخي از چاپگرها نيز ممکن است از طريق پورت سريال و يا پورت SCSI به کامپيوتر متصل گردند.

سنسورها
اين چاپگرها از سنسورهاي حس کاغذ PE، سنسور کاست کاغذ ASF، سنسور مخزن جوهر CSIC، سنسور حرارتي هد Thermistor، PF Motor Encoder و CR Motor Encoder تشکيل شده است. همانگونه که مشخص است سنسورها درست مانند سنسورهاي چاپگرهاي سوزني مي باشند و همان وظايف را انجام مي دهند فقط با اين تفاوت که در اينجا براي اطمينان از موجود بودن جوهر براي چاپ بايد ميزان آن توسط يک سنسور اندازه گيري شود. براي آشنايي بيشتر در مورد آموزش تعميرات پرينتر مي‌توانيد به اين لينک مراجعه نماييد. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

لوازم جانبی خودرو