کالبد شکافی هارد دیسک

بهترين روش شناخت نحوه عملکرد هارد ديسک کالبد شکافي آن است . يک پوسته ( قاب ) آلومينيومي که کنترل کننده هارد ديسک در درون آن ( يک سمت ديگر ) قرار دارد. کنترل کننده فوق مکانيزمهاي خواندن ، نوشتن و موتوري که باعث چرخش صفحات هارد ديسک مي شود را کنترل مي نمايد. در نزديکي برد کنترل کننده کانکتورهاي مربوط به موتوري که باعث چرخش صفحات هارد مي شود قرار دارد.
اگر در هارد ديسک را باز کنيد مشاهده مي کنيد:
Platters ( صفحات )
اين صفحات مي توانند با سرعت 3600 تا 7200 دور در دقيقه چرخش نمايند

بازو
بازوئي که هد خواندن و نوشتن را نگاه داشته است . اين بازو با سرعتي معادل 50 بار در ثانيه قادر به حرکت در طول هر يک از صفحات است ( حرکت شعاعي ) به منظور افزايش ظرفيت هارد ديسک مي توان تعدادي از صفحات را استفاده کرد . مکانيزمي که باعث حرکت بازوها بر روي هارد ديسک مي گردد ، سرعت و دقت را تضمين مي نمايد.در اين راستا از يک موتور خطي با سرعت بالا استفاده مي گردد.

ذخيره سازي داده ها
اطلاعات بر روي سطح هر يک از صفحات هارد ديسک در مجموعه هائي با نام سکتور و شيار ذخيره مي گردد. شيارها دوايرمتحدالمرکزي مي باشند که بر روي هر يک از آنها تعداد محدودي سکتور با ظرفيت بين 256 ، 512 بايت ايجاد مي گردد. سکتورهاي فوق در ادامه و همزمان با آغاز فعاليت سيستم عامل در واحد هاي ديگر با نام " کلاستر " سازماندهي مي گردند. زمانيکه يک درايو تحت عملياتي با نام Low level format قرار مي گيرد، شيارها و سکتورها ايجاد مي گردند. درادامه و زمانيکه درايو High level format گرديد، با توجه به نوع سيستم عامل و سياست هاي راهبردي مربوطه ساختارهائي نظير : جدول اختصاص فايل ها، جدول آدرس دهي فايل ها و... ايجاد، تا بستر مناسب براي استقرار فايل هاي اطلاعاتي فراهم گردد.  اين مطلب نکاتي را در مورد آموزش تعميرات هارد ارائه مي دهد.

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ