قطعات کامپیوتر

اگر بتازگي قطعه جديدي مثل ماجول حافظه به کيس اضافه کرده ايد، ممکن است آن را بدرستي در اسلات خود جا نزده باشيد.
ممکن است برخورد دست با قطعه اي ديگر يا ساير کارتها و سيم سبب قطع شدن اتصالات شده باشد. آموزش تعميرات کامپيوتر

حتي ممکن است قطعه جديد خراب باشد يا با سامانه شما سازگاري نداشته باشد.
با خاموش کردن رايانه و آزاد کردن تمام اتصالات پشت کيس، کار را شروع کنيد. کيس را روي زمين بخوابانيد و سپس در آن را باز کنيد. اتصالات تمام کابلها را بررسي کنيد تا درست برقرار باشد. همچنين، از جا خوردن درست کارتها و ماجول هاي حافظه در اسلات هاي خود اطمينان حاصل کنيد. اگر هر کدام از آنها را فشار مي دهيد، ولي از جاي خود حرکت نمي کند و با اين حال به نظر مي رسد که درست در جاي خود قرار نگرفته است، بهتر است کارت ياDIMM را کاملاً از جاي خود خارج کنيد و دوباره آن را سر جاي خود قرار دهيد. بعد از آن، در کيس را ببنديد و کابلهاي پشت آن را وصل کنيد و آن را روشن کنيد. اگر RAMهاي خوبي نداشته باشيد، حتي در صورت جا خوردن درست آنها در اسلات مربوط، باز هم ممکن است آنها براي سامانه دردسر درست کنند. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ