پیشینه تبلت

ايده تبلت چندان جديد نيست و به سال ???? برميگردد. يک دانشمند به نام آلن کي(Alan Kay) پيشنهاد کرد با پيشرفت در فناوري هاي صفحات نمايشگر مسطح، واسط هاي کاربر، کوچک سازي اجزاي رايانه اي و برخي آزمايش ها در زمينه فناوري WiFi مي توان دستگاه رايانه اي پيشرفته اي ساخت.
آلن کي ايده خود را توسعه داد و پيشنهاد کرد اين دستگاه مي تواند براي اهداف کمک آموزشي مناسب باشد. سال ???? او مقاله اي درباره اين دستگاه منتشر کرد و آن را کتاب پويا(Dynabook) ناميد.
يکي از تبلت هاي اوليه GRiDPad است که براي اولين بار سال ???? ساخته شد. GRiDPad شامل يک صفحه لمسي خازني تک رنگ و قلمي سيمي بود. وزن آن حدود ?/? کيلوگرم مي شد. در مقايسه با تبلت هاي امروزي GRiDPad زمخت، سنگين و عمر باتري اش کوتاه (حدود ? ساعت) بود.
به دنبال GRiDPad تبلت هاي ديگري بر پايه قلم ارائه شدند که هيچ کدام با اقبال عمومي رو به رو نشدند. اپل براي اولين بار با تبلت نيوتن وارد اين کارزار شد.
دستگاهي که بعد از چند سال همان اندازه که تحسين شد مورد تمسخر قرار گرفت. عمده انتقادها به نيوتن در خصوص نرم افزار شناسايي دستنوشته آن بود.
واقعا تا زماني که استيو جابز براي اولين بار آيپد را به جمعيت مشتاق نشان دهد، رايانه هاي لوحه اي محصول مناسبي براي کاربران نبود.
امروزه، شرکت هايي مانند اپل، گوگل، مايکروسافت و HP در حال تلاش براي پيش بيني نياز مصرف کننده به منظور طراحي نسل بعدي دستگاه هاي تبلت هستند. بايد ديد نسل هاي بعدي تبلت ها چگونه خواهند بود. نکات بالا مي تواند کمک به آموزش تعميرات تبلت بکند.

لوازم جانبی خودرو