خازن الکتروليتي

در حالی که خازن روی بورد است سلکتور مولتی متر را روی بازر قرار دهید و یک تست بوق انجام دهید و اگر صدای بوق شنیده شد خازن خراب شده است.محاسبه ظرفیت خازن عدسی از روی عدد درج شده روی آن
در اينجا مشاهده مي شود که روي خازن عدد 103 نوشته شده است که بصورت زير ظرفيت خازن عدسي محاسبه مي شود. دو رقم اول را نوشته و به اندازه عدد سوم صفر جلوي دو عدد اول مي گذاريم و بدين ترتيب ظرفيت خازن بر اساس پيکو فاراد بدست مي آيد. بنابراين ظرفيت اين خازن برابر 10000 پيکو فاراد يا 10 نانو فاراد مي باشد.

اندازه گيري ظرفیت خازن عدسی با مولتی متر
براي بدست آوردن ظرفيت خازن با استفاده از مولتي متر در ابتدا خازن را از مدار خارج کنید سپس سلکتور آن را روي خازن قرار داده و پراب هاي قرمز و سياه را به دو پایه خازن وصل کنيد و عدد نمايش داده شده توسط مولتي متر را يادداشت کنيد. در اينجا ظرفيت خازن عدسي 103 برابر 10 نانو فاراد مي باشد. آموزش تعمیرات بردهای الکترونیکی


خازن الکتروليتي
این نوع خازن ها معمولا در رنج میکرو فاراد می باشند. نام دیگر این خازن ها خازن شیمیایی است. بر خلاف خازن های عدسی این خازن ها دارای پایه مثبت و منفی می باشند. مقدار واقعی ولتاژ و ظرفیت قابل تحمل خازن روی آن نوشته شده است. خازن های الکتریکی در دو نوع خازن های آلومنیومی و تانتالیومی ساخته می شود. یکی از کاربرد های فراوان آن در مدار یکسوساز دیودی به عنوان فیلتر می باشد.