الکترونیک از صفر تا صد

با توجّه به گسترش علم الکترونيک در جهان و کاربرد آن در رشته هاي مختلف افراد زيادي به اين رشته علاقه مند شده اند.
علم الکترونيک در بسياري از رشته هاي دانشگاهي مانند : کامپيوتر، پزشکي، صنايع هسته اي، روباتيک، مخابرات، صنايع نظامي و غيره کاربرد وسيع دارد و امروزه در گوشه و کنارمان وسايل الکترونيکي بسيار زيادي (مانند يخچال، مهتابي، تلفن همراه، تلويزيون و غيره) را مشاهده مي کنيم به طوري که بدون آنها زندگي ما مختل مي شود.

بعضي افراد فکر مي کنند که يادگيري اين رشته مختص مهندسان الکترونيک است و فقط آنها توانايي ساخت، طراحي و تحليل مدار را دارند در حالي که يادگيري اين رشته بسيار آسان است (البته اگر به اين رشته علاقه مند باشيد بسيار آسان تر است!).
هدف اين بخش آموزش پلّه به پلّه ي الکترونيک است و آن را با زباني بسيار ساده به کليّه علاقه مندان و ساير افراد آموزش مي دهد. در ضمن نکته بسيار مهم اين است که اين رشته حوصله بسيار زيادي لازم دارد!
مدار(Circuit): از به هم بسته شدن قطعات الکترونيکي مدار به وجود مي آيد. در واقع مدار مسير بسته است که بار الکتريکي در آن حرکت مي کند و اين مسير بسته مي تواند مسير بسته ي بين لامپ اتومبيل و باتري اتومبيل و... باشد.
پتانسيل: به مقدار انرژي موجود در قسمت هاي مختلف يک مدار پتانسيل مي گويند (مثلاً اگر در يک باطري سر مثبت را به سر منفي وصل کنيم جريان از سر مثبت به سر منفي حرکت مي کند چون پتانسيل سر مثبت از سر منفي بيشتر است. و يا مثلاً منبع آبي را که در ارتفاع 5 متري زمين قرار دارد در نظر مي گيريم اگر دريچه اين منبع را باز کنيم تمام آب منبع به زمين خواهد ريخت چون پتانسيل منبع بيشتر است و علّت سقوط اجسام نيز همين پتانسيل است). آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي

 

ولتاژ : اختلاف پتانسيل ميان دو نقطه از مدار را ولتاژ مي گويند. در فيزيک ولتاژ معادل نيرو است. هرچه ولتاژ بيشتر باشد، نيرويي که جريان را حرکت مي دهد، بيشتر خواهد شد (مثلاً آب دريا را در نظر مي گيريم. اگر فشار آب را ولتاژ فرض کنيم، هرچه به عمق دريا نزديک تر مي شويم وزن آب زيادتر مي شود، پس فشار آب هم زيادتر مي شود و اين معادل زيادتر شدن ولتاژ مي باشد). واحد ولتاژ ولت (V) است.

جريان: عبور الکترونها از يک سيم را جريان مي گويند. در فيزيک جريان با سرعت برابر است. هرچه جريان بيشتر باشد، سرعت عبور الکترونها از سيم بيشتر مي شود. واحد جريان آمپر (A) است.
توان: حاصل ضرب ولتاژ در جريان (V×I) را توان مي گويند و آن را با P نمايش مي دهند و واحد آن وات (W) مي باشد. در واقع توان نشان دهنده اين است که در طول يک بازه ي زماني چقدر جريان با توجّه ولتاژ مصرف مي شود. به تواني که در هر لحظه مصرف مي شود، توان لحظه اي مي گويند و به تواني که در طول يک مدت زماني مصرف مي شود، توان متوسط مي گويند.