عیب یابی قطعات نیمه هادی

عنوان اين فصل عيب يابي قطعات نيمه هادي مي باشد. شما در اين فصل آموزش مي بينيد که علت درست کار نکردن مدار چيست؟ همچنين آموزش عيب يابي بردهاي الکترونيکي و ديود را نيز براي کامل تر شدن مقاله ارائه کرده ايم. در فصل بعدي به صورت کامل با ديود آشنا خواهيد شد.
اکثر عيب ها به ذليل باز شدن ها يا اتصال کوتاه ها پيش مي آيد. يکي از دلايل اتصال کوتاه يا مدار باز شدن قطعات الکترونيک در مدار تجاوز از مقدار توان مجاز مي باشد.
گاهي ممکن است قطعه اي در مدار به علت چکه لحيم اتصال کوتاه شود.
Troubleshoot
پل لحيم بوجود آمده ولي يک اتصال ضعيف در برد مدارچاپي به معني عدم اتصال بوده و نوعي باز شدن است که در اصطلاح به آن لحيم سرد مي گويند. به اين معني که قطعه مزبور در مدار باز شده است.
لحيم سرد شده يعني خاصيت رسانايي را از دست داده.
قطعه باز:
اين دو نکته را به ياد داشته باشيد:
?) جريان يک قطعه باز صفر است.
?) ولتاژ دوسر يک قطعه باز نامشخص است.
قطعه اتصال کوتاه:
?) ولتاژ دوسر يک اتصال کوتاه هميشه صفر است.
?) جريان يک اتصال کوتاه نامشخص است.
عيب يابي ديود
اگر اهم متر را به ديود متصل نماييم و ترمينال هاي اهم متر را عوض نموده و مجدداً به ديود متصل کنيم ، مقادير قرائت شده در يک حالت اهم زياد و در حالتي ديگر اهم کم است.
در حالت اهم کم ، ديود در باياس مستقيم و درحالت اهم زياد ، ديود در حالت باياس معکوس قرار گرفته است.
بر روي ديودها معمولا يک نوار رنگي در نزديکي کاتد قرار گرفته ؛ در هر حال وقتي اهم متري را به ديود متصل مي کنيم و اهم متر مقاومت کم را نشان مي دهد ، به اين معني است که ديود در باياس مستقيم و قطب مثبت باتري داخلي اهم متر به آند و ترمينال ديگر به کاتد ديود متصل است.
ديودها معمولا به دو صورت خراب مي شوند. يک حالت قطع ديود است که در اين صورت وقتي آن را به اهم متر وصل مي کنيم ، در هر دو حالت اهم متر مقدار زياد را نشان مي دهد.
نوع ديگر سوختن ديود اتصال کوتاه آن است و مورد ديگر نشتي شدن است.
در حالت اول اهم متر در هر دو طرف مقدار تقريباً صفر و درحالت دوم اهم متر در هر دو حالت مقاومت کمي را نشان مي دهد. در واقع اگر نسبت معکوس به مستقيم ديود کمتر از ???? باشد ، ديود نشتي شده است.