مزایای یک چاپگر لیزری و رنگی

مهمترين مزاياي چاپگرهاي ليزري : سرعت ، دقت و مقرون بصرفه بودن است . يک ليزر فادر به حرکت بسيار سريع بوده و طبيعي است سرعت نوشتن آن بمراتب بيشتر از چاپگرهاي جوهر افشان باشد. چاپگرهاي ليزري بمراتب گرانتر نسبت به چاپگرهاي جوهرافشان مي باشند. در مقابل پودر مصرفي آنها زياد گران نبوده و هزينه نگهداري آنان بالا نخواهد بود.

چاپگرهاي رنگي
در ابتدا اغلب چاپگرهاي ليزري بصورت تک رنگ ( سياه رنگ نوشته و سفيد رنگ کاغذ ) بودند. امروزه چاپگرهاي ليزري رنگي نيز متداول و توسط توليدکنندگان متفاوت عرضه شده اند. عملکرد چاپگرهاي رنگي در اکثر موارد مشابه چاپگرهاي سياه و سفيد است . يکي از تفاوت هاي عمده چاپگرهاي رنگي با سيا و سفيد نحوه انجام فرآيند چاپ با توجه به ماهيت رنگي بودن آنان است . چاپگرهاي رنگي براي انجام فرآيند مربوطه از چهار فاز متفاوت استفاده مي نمايند. در هر فاز يکي از رنگ هاي فيروزه اي ( آبي ) ، سرخابي ( قرمز ) ، زرد وسياه استفاده مي گردد. با ترکيب چهار رنگ فوق مجموعه اي گسترده از رنگ ها بوجود مي آيد. برخي از چاپگرها داراي چهار تونر و developer unit مجزا بر روي يک چرخ دوار مي باشند. برخي ديگر از چاپگرها براي هر يک از رنگ ها، از دستگاه هاي ليزر ، استوانه و تونر مجزا استفاده مي نمايند. شکل زير يک نمونه چاپگر ليزر رنگي را نشان مي دهد.  اين مطالب مي تواند کمک به آموزش تعميرات پرينتر بکند.