ایرادات منطقی هارد Logical Failure

در اينگونه موارد هاردديسک بخوبي کار ميکند و هيچ نشانه آشکاري از خرابي وجود ندارد اما اطلاعات و داده شما روي سطح هاردديسک قابل دسترسي نيست يا ممکن است در کامپيوتر با پيغام فرمت ديسک مواجه شويد

در بعضي از موارد نيز هعارد بصورت Unallocated مشاهده ميشود ، در اين موارد براي تعمير هاردهاي فوق نياز مي باشد اگر اطلاعات روي هارد مهم نميباشد هارد را فرمت کرده و مجددا پارتيشن بندي هارد کرد. آموزش تعميرات هارد
اما اگر اطلاعات روي هارد مهم باشد به هيچ عنوان هارد را فرمت نکرده چون اين نوع فرمت اطلاعات شما را براي هميشه از بين ميبرد .
در بعضي از موارد نيز هارد شما دچار افت ظرفيت شده است و ظرفيت واقعي خود را نمايش نميدهد يا يک يا چند پارتيشن شما RAW شده است که در اين موارد لازم است هارد از نظر Firmware يا از نظر ساختاري اصلاح شود و پس از اصلاح Firmware هارد قابل استفاده مجدد ميباشد
هر هارد نيز شامل يک ديفکت ليست يا همان ليست خرابي ميباشد که يک ديفکت ليست ابتدايي يا P-list يعني زمان ساخته شدن هارد در شرکت سازنده اين P-list پر شده و يک ليست خرابي شامل G-list که زماني که هارد به سيستم متصل مي باشد خرابي هايي که در حين کارکرد هارد دچار آنها شده است را در اين ليست خرابي قرار ميدهد . پر شدن ليست خرابي G-list عامل خرابي هاي لاجيکالي هارد نيز ميشود.