فاکتورهای اختصاصی در مورد انواع LCD

NATIVE RESOLUTION:با توجه به اينکه LCD ها از يک ماتريس مشتمل بر سلول به منظور نمايش تصاوير استفاده ميکنند داراي يک RESOLUSTIONثابت بوده که در آن کيفيت تصوير در بهترين وضعيت خود ميباشد.

در صورتيکه تنضيم رزولوشن تصوير پايين تر از مقدار NATIVE RESOLUTION(رزولوشن ذاتي) باشدتصاوير به نمايش در آمده حالت طبيعي خود را از دست ميدهند(مات وکدر) زيرا نمايشگر تعدادي از پيکسل هاي خود را استفاده نميکند.

VIEWING ANGLE: با توجه به اينکه در LCD ها نور از طريق کريستال مايع عبور داده ميشوند زماني که مستقيما در مقابل آن ايستاده با شيم بهترين وضعيت تصوير را مشاهده خواهيم کرد ودر صورتي که زاويه ديد خود را تغيير دهيم ميزان تابش نور تغيير خواهد کرد.
زاويه ديد يک LCD(بر حسب درجه) نشان دهنده درجه انعطاف در مقابل حرکت وجابجا شدن گوشه ها پايين ويا با لاي مرکز تصوير بدون از دست دادن کيفيت تصوير ميبا شد بهترين روش مقايسه در LCDهاي مختلف آزمايش عملي است زيرا شرکت هاي گوناگون در اين مورد استاندارد خاص خود را دارند يکي از پارامتر هاي مهم در انتخاب نمايشگرهاي بزرگ محدوده VIEWING ANGLES ميباشد.
COTRAST: پارامتر فوق تفاوت دانسيته نور بين روشن ترين رنگ سفيد وتيره ترين رنگ مشکي که يک LCDقادر به توليد آن ميباشد را نشان ميدهد که براي LCD هاي نسل 6 به پايين بهتريين حالت حداقل نسبت 1200:1 ميباشد.
BRIGHTNESS: حداکثر ميزان نوري که از يک نمايشگر به منظور نمايش رنگ سفيد محض ساطع ميگردد را نشان ميدهد(ارسال تشعشعات درهر متر مربعCD/m2) تقريبا تمام LCD ها داراي BRIGHTNESSمعادل 550CD/m2 ميباشند اين مقدار در CRT برابر100CD/m2 ميباشد. اين مطلب نکاتي را در مورد آموزش تعميرات تلويزيون ارائه مي دهد