مزایای آموزش الکترونیکی

امروزه با پيدايش آموزش الکترونيکي ديگر تصورات قبلي نسبت به تهيه جا ومکان براي تحصيل وآموزش مجازي از بين رفته است اکنون با به صحنه آمدن دانشگاهها و مراکز آموزش مجازي ديگر نيازي به ترک منزل و صرف هزينه گزاف براي مسافرت و اسکان نيست و هر فردي در هر زمان و مکاني ميتواند از اين امکانات استفاده نمايد افزون بر آن، ساعات شروع وخاتمه کلـاسها ثابت نيست و دانشجويان در هر زمان ميتوانند در سر کلـاس حضور پيدا کنند يکي از نکات مهمي که در اين نوع آموزش مطرح است آزادي عمل در انتخاب موضوع وسر فصلهاي مورد علـافه افراد است. بنابراين بايد به آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي اهميت داد.
به طور کلي ميتوان اين مزايا را به صورت زير بر شمرد:
1- مزايا ي آموزش الکترونيکي : عدمـ نياز به حضور فيزيکي استاد در کلـاس درس:
از آنجا که در اين نوع آموزش کليه ارتباطات از طريق اينترنت انجامـ ميشود لزومي به حضور فيزيکي مدرس و فراگير در کلـاس نيست. تنها کافي است مدرس يا فراگير از طريق يک دستگاه کامپيوتر ا زمنزل يا نزديک ترين مرکز متصل به اينترنت به دانشگاه مجازي متصل شوند اين امر خود سر منشأ مزايا ديگري است چرا که با اين اوصاف ديگر نيازي به صرف هزينه براي ساختمان سازي آموزشي نخواهد بود. از سوي ديگر در شهرهاي بزذگ منجر به کاهش رفت و آمد درشهر وکمتر شدن ترافيک شهري وآلودگي هوا ميشود.
2- عدمـ کلـاس درس به زمان خاص:
هر چند که اين سيستمـ آموزشي از تکنولوژي‌هاي کنفرانس از راه دور و مانند آن که نياز به حضور در پشت کامپيوتر در زمان خاص دارد پشتيباني ميکند ولي قسمت اعظمـ اين سيستمـ مبتني بر دروسي است که هر زمان فراگير اراده کند ميتواند به سايت آموزش متصل شود و دروس را در يافت کند اين سيستمـ براي افراد شاغل که وقت آزاد محدودي براي تحصيل دارند کاملـا مناسب است.
3- مزايا ي آموزش الکترونيکي : کيفيت بالـاي ارائه دروس:
در آموزش واقعي درس توسط يک مدرس ارائه ميشود که اين امر مطلوب نيست، چرا که کيفيت مطالب ارائه شده در کلـاس به پارامترهاي زيادي مانند وضعيت روحي مدرس، گرما و سرماي محيط کلـاس و… که ميتواند تاثير منفي داشته باشند بستگي دارد ولي در آموزش مجازي اين مشکلـات وجود ندارد. در اين نوع آموزش دروس توسط تيمـ‌هاي مجرب آمده ميشوند وبا استفاده از تکنولوژي‌هاي مدرن و متنوع چند رسانه‌اي به نحو مطلوبي ارائه ميشوند در ضمن فراگير ميتواند به کرات مطالب ارائه شده در جلسه خاصي را مشاهده کند و اين لحاظ کيفيت آموزش بهبود مييابد.
4- مزايا ي آموزش الکترونيکي : پشتيباني از تعداد زيادي فراگير در يک درس:
در آموزش واقعي معمولـا به خاطر محدويت‌هاي کلـاسها و همچنين به خاطر بازدهي اين مشکل وجود دارد که فراگيران ممکن است به خاطر تکميل ظرفيت نتوانند در دروس ثبت نامـ کنند اين مشکل طبعا در آموزش مجازي وجود ندارد و فراگيران ثبت نامـ شده در يک کلـاس يا در يک درس ميتوانند هزاران نفر باشند.
5- بالـا بردن سطح علمي جامعه
د رآموزش‌هاي واقعي معمولـا به خاطر محدوديت امکانات از لحاظ مکان، اساتيد وغيره هر ساله تعداد محدودي دانشجو از طريق آزمون هايي که برگزار ميشود موفق به ورود به دانشگاه ميشوند در صورتي که در دانشگاه مجازي اين محدوديت‌ها وجود ندارد بنابر اين تمامي افراد علـاقه مند به تحصيل شانس ادامه تحصيل در دانشگاه را پيدا ميکنند که اين امر مطمئنا در بالـا بردن سطح علمي وفرهنگي جامعه موثر است.
6- مزايا ي آموزش الکترونيکي : دسترسي به کتابخانه‌هاي ديجيتالي
در اين نوع کتابخانه‌ها ديگر نيازي به برگرداندن کتاب نميباشد زيرا ما مطالب مورد نظري را که ميخواهيمـ جستجو ميکنيمـ و با سريع ترين سرعت ممکن به آن‌هـا دست مييابيمـ. در کتابخانه‌هاي معمولي امکان فرسوده شدن کتاب ميباشد.