طریقه تست مقاومت ثابت (Resistor)

جهت تست مقاومت ثابت از دونوع مولتي متر مي توانيم استفاده کنيم : در صورت استفاده از مولتي متر ديجيتال در حاليکه مولتي متر را در مد تست مقاومت مي گذاريم دو ترمينال مولتي متر را به ابتدا به هم اتصال مي دهيم تا سيمهاي ترمينال وخطاي مولتي متر را کنترل نمائيم سپس دو پايه ترمينال را به دوسر مقاومت وصل نموده مقدار اهم نشان داده شده را قرائت مي کنيم در صورتيکه اين مقدار با اندازه مقاومت که از روي رمز رنگها ويا از روي نوشته روي مقاومت قابل تشخيص است مقايسه مي کنيم اگر اين دو عدد بهم نزديک بودند باتوجه به خطاي مقاومت مي گوئيم که مقاومت سالم است . آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي
در صورت استفاده از مولتي متر آنالوگ ( عقربه اي )نيز بايد آن را در رنج هاي تست کننده مقاومت بگذاريم البته تعيين اين رنج بستگي به مقدار مقاومت ما دارد اگر مقاومت ما کوچکتر از ??? ، اهم است مولتي متر را در رنج Rx1 و اگر از ???، اهم بزرگتر و کوچکتر از ?? کيلو اهم است در رنج Rx100 و در صورتيکه بزرگتر از ?? کيلو و کوچکتر از ??? کيلو در رنج Rx1k و در صورتيکه بزرگتر از ??? کيلو باشد مولتي متر را در رنج Rx10k قرار داده و مقاومت را تست مي کنيم در اين مرحله نيز بايد ميزان اهم قرائت شده با اندازه واقعي مقاومت خيلي نزديک باشد وفقط در حد خطاي آن تلرانس قابل قبول است