الکترونیک از صفر تا صد

با توجّه به گسترش علم الکترونیک در جهان و کاربرد آن در رشته های مختلف افراد زیادی به این رشته علاقه مند شده اند.
علم الکترونیک در بسیاری از رشته های دانشگاهی مانند : کامپیوتر، پزشکی، صنایع هسته ای، روباتیک، مخابرات، صنایع نظامی و غیره کاربرد وسیع دارد و امروزه در گوشه و کنارمان وسایل الکترونیکی بسیار زیادی (مانند یخچال، مهتابی، تلفن همراه، تلویزیون و غیره) را مشاهده می کنیم به طوری که بدون آنها زندگی ما مختل می شود.

بعضی افراد فکر می کنند که یادگیری این رشته مختص مهندسان الکترونیک است و فقط آنها توانایی ساخت، طراحی و تحلیل مدار را دارند در حالی که یادگیری این رشته بسیار آسان است (البته اگر به این رشته علاقه مند باشید بسیار آسان تر است!).
هدف این بخش آموزش پلّه به پلّه ی الکترونیک است و آن را با زبانی بسیار ساده به کلیّه علاقه مندان و سایر افراد آموزش می دهد. در ضمن نکته بسیار مهم این است که این رشته حوصله بسیار زیادی لازم دارد!
مدار(Circuit): از به هم بسته شدن قطعات الکترونیکی مدار به وجود می آید. در واقع مدار مسیر بسته است که بار الکتریکی در آن حرکت می کند و این مسیر بسته می تواند مسیر بسته ی بین لامپ اتومبیل و باتری اتومبیل و... باشد.
پتانسیل: به مقدار انرژی موجود در قسمت های مختلف یک مدار پتانسیل می گویند (مثلاً اگر در یک باطری سر مثبت را به سر منفی وصل کنیم جریان از سر مثبت به سر منفی حرکت می کند چون پتانسیل سر مثبت از سر منفی بیشتر است. و یا مثلاً منبع آبی را که در ارتفاع 5 متری زمین قرار دارد در نظر می گیریم اگر دریچه این منبع را باز کنیم تمام آب منبع به زمین خواهد ریخت چون پتانسیل منبع بیشتر است و علّت سقوط اجسام نیز همین پتانسیل است). آموزش تعمیرات بردهای الکترونیکی

 

ولتاژ : اختلاف پتانسیل میان دو نقطه از مدار را ولتاژ می گویند. در فیزیک ولتاژ معادل نیرو است. هرچه ولتاژ بیشتر باشد، نیرویی که جریان را حرکت می دهد، بیشتر خواهد شد (مثلاً آب دریا را در نظر می گیریم. اگر فشار آب را ولتاژ فرض کنیم، هرچه به عمق دریا نزدیک تر می شویم وزن آب زیادتر می شود، پس فشار آب هم زیادتر می شود و این معادل زیادتر شدن ولتاژ می باشد). واحد ولتاژ ولت (V) است.

جریان: عبور الکترونها از یک سیم را جریان می گویند. در فیزیک جریان با سرعت برابر است. هرچه جریان بیشتر باشد، سرعت عبور الکترونها از سیم بیشتر می شود. واحد جریان آمپر (A) است.
توان: حاصل ضرب ولتاژ در جریان (V×I) را توان می گویند و آن را با P نمایش می دهند و واحد آن وات (W) می باشد. در واقع توان نشان دهنده این است که در طول یک بازه ی زمانی چقدر جریان با توجّه ولتاژ مصرف می شود. به توانی که در هر لحظه مصرف می شود، توان لحظه ای می گویند و به توانی که در طول یک مدت زمانی مصرف می شود، توان متوسط می گویند.