توالی تصاویر متحرک در ساختار Mpeg

بنابراين نرخ فشرده سازي در اين ساختار بسيار بيشتر از ساختار MJpeg خواهد بود .
ساختار Mpeg II که شبيه ساختار Mpeg I ميباشد به دليل نياز به کيفيتي بالاتر نسبت به Mpeg I بوجود آمد و اغلب کاربرد هاي تصوير برداري سينمايي و پزشکي دارد که با توجه به تفکيک پذيري بالاي تصاوير ديجيتال شده، ابن ساختار توانايي بيشتري در خصوص بزرگ نمايي ديجيتال خواهد داشت ، اما نرخ پهناي باند بيشتري را نيز براي انتقال تصاوير به خود اختصاص خواهد داد .
رسانه متداول براي اين ساختار به دليل نرخ بالاي اطلاعات کد شده،DVD بوده که در نتيجه عموماً اين ساختار در کاربرد هاي مخابره راه دور تصاوير و اينترنت توصيه نمي گردد .
ساختار Mpeg 4 بر مبناي اينکه ديدي شيئ گرا و متفاوت با آنچه گفته شد به تصاوير دارد، فشرده سازي بيشتري را به ارمغان آورده است . اين مطلب نکاتي در مورد آموزش تعميرات دي وي آر ارائه مي‌دهد و مي‌تواند کمک به آموزش تعميرات آن بکند.

H.264
H.264 از اين فرمت فشرده سازي براي ضبط در دستگاه هاي جديد استفاده مي شود اين فرمت نمونه پيشرفته استاندارد هاي پيشين و با کيفيت بالاتر و bit rate پايين تر مي باشد. در مقايسه با استاندارد Mpeg 4 حجم کمتري براي ذخيره تصاوير اشغال مي کند.

H.264 در رقابت با Mpeg 4
فرمت فشرده سازي جديد H.264 مزايايي دارد که باعث شده در برابر فرمت Mpeg 4 ترجيح داده شود.
اين فرمت حدود 50% کمتر فضاي هارد را اشغال مي کند.
هزينه ذخيره سازي را کاهش داده.
کنترل تصاوير و مرور آنرا آسان ساخته.
سرعت بالايي در پخش روي اينترنت دارد.
H.264 Compression Vs MPEG4
The new H.264 Video Compression is by far superior to the older MPEG4
Ideal CCTV highly recommends H.264 because:
It saves almost 50 % of Hard Disk Space
It reduces storage cost
Greatly improves Remote Monitoring and View over the Web- Applications
Faster internet streaming
ساختار فشرده سازي صدا در دستگاه هاي DVR معمولاً با دو فرمت MP3 يا AC3 مي باشد. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ