توالی تصاویر متحرک در ساختار Mpeg

بنابراین نرخ فشرده سازی در این ساختار بسیار بیشتر از ساختار MJpeg خواهد بود .
ساختار Mpeg II که شبیه ساختار Mpeg I میباشد به دلیل نیاز به کیفیتی بالاتر نسبت به Mpeg I بوجود آمد و اغلب کاربرد های تصویر برداری سینمایی و پزشکی دارد که با توجه به تفکیک پذیری بالای تصاویر دیجیتال شده، ابن ساختار توانایی بیشتری در خصوص بزرگ نمایی دیجیتال خواهد داشت ، اما نرخ پهنای باند بیشتری را نیز برای انتقال تصاویر به خود اختصاص خواهد داد .
رسانه متداول برای این ساختار به دلیل نرخ بالای اطلاعات کد شده،DVD بوده که در نتیجه عموماً این ساختار در کاربرد های مخابره راه دور تصاویر و اینترنت توصیه نمی گردد .
ساختار Mpeg 4 بر مبنای اینکه دیدی شیئ گرا و متفاوت با آنچه گفته شد به تصاویر دارد، فشرده سازی بیشتری را به ارمغان آورده است . این مطلب نکاتی در مورد آموزش تعمیرات دی وی آر ارائه می‌دهد و می‌تواند کمک به آموزش تعمیرات آن بکند.

H.264
H.264 از این فرمت فشرده سازی برای ضبط در دستگاه های جدید استفاده می شود این فرمت نمونه پیشرفته استاندارد های پیشین و با کیفیت بالاتر و bit rate پایین تر می باشد. در مقایسه با استاندارد Mpeg 4 حجم کمتری برای ذخیره تصاویر اشغال می کند.

H.264 در رقابت با Mpeg 4
فرمت فشرده سازی جدید H.264 مزایایی دارد که باعث شده در برابر فرمت Mpeg 4 ترجیح داده شود.
این فرمت حدود 50% کمتر فضای هارد را اشغال می کند.
هزینه ذخیره سازی را کاهش داده.
کنترل تصاویر و مرور آنرا آسان ساخته.
سرعت بالایی در پخش روی اینترنت دارد.
H.264 Compression Vs MPEG4
The new H.264 Video Compression is by far superior to the older MPEG4
Ideal CCTV highly recommends H.264 because:
It saves almost 50 % of Hard Disk Space
It reduces storage cost
Greatly improves Remote Monitoring and View over the Web- Applications
Faster internet streaming
ساختار فشرده سازی صدا در دستگاه های DVR معمولاً با دو فرمت MP3 یا AC3 می باشد. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ