نکته حیاتی برای دارندگان پرینتر رنگی چیست

در صورتي که شما پرينتر رنگي داريد اکيدأ به شما پيشنهاد ميکنيم اين 5 نکته اساسي و مهم را مطالعه کنيد چرا که در صورتي که به اين 5 ترفند اهميت دهيد و به آنها عمل کنيد عمر پرينتر و جوهر آن را تضمين خواهيد کرد.

حذف کردن خطوط اضافي:
مشکل: عکسي را چاپ کردهايد ولي ميبينيد که در آن خطوط اضافي ديده ميشوند. اين خطوط از کجا آمدهاند و چگونه از بين ميروند؟


راه حل: در هنگام چاپ و عکس بيشترين تعداد سوزنهاي جوهرافشان به کار گرفته ميشوند. اگر همه آنها درست نباشند، حاصل سريعا مشهود خواهد بود که چشم سريعا به آنها پي خواهد بود. اين مشکل وقتي بيشتر خواهد شد که به جاي برگه معمولي از برگههاي مخصوص عکس که چند لايه بوده و جوهر به صورت کنترل شده به آنها وارد ميشود، استفاده کنيد. ايجاد خطوط اضافي را به روش زير ميتوانيد از بين ببريد:
قبل از چاپ عکس، تستي از سوزنهاي جوهرافشان بر روي کاغذ معمولي به عمل آوريد. براي اين منظور ميتوانيد توسط گزينههاي زير اقدام کنيد:
Control Panel->Printers and Faxes->Properties->General->Print Test page

به برگه تستي چاپ شده نگاهي بياندازيد، اگر خطوط داراي حفرههايي بودند، مجبوريد که سوزنهاي جوهرافشان را پاک کنيد و سپس دوباره تست کنيد. "البته فراموش نکنيد که تمام اينکارها را قبل از تست کردن بر روي برگه چاپي مخصوص عکس که گران ميباشد انجام دهيد".

با وجود پاک کردن سوزنها هنوز کيفيت چاپ بد است. چکار بايد کرد؟
مشکل: از پرينتر جوهري خود تنها گاهي وقتها استفاده ميکنيد. متاسفانه هنگام استفاده چنان کيفيت بدي به شما ميدهد که حتي نميتوانيد، متوجه چيزي بر روي صفحه چاپ شده شويد. مطمئنا بخاطر مخزنهاي خالي از جوهر نميباشد چرا که آنها را امتحان کردهايد.
راه حل: در آن دسته از چاپگرهاي جوهري که مغزي و هد چاپگر يک قسمت واحد را تشکيل ميدهند، مشکل خشک شدن جوهر در هد چاپگر در حالتي که از دستگاه زياد استفاده نشود، ديده ميشود.
اگر ميزان کثيفي سوزنهاي چاپگر از يک حد مخصوص گذشته باشد، ديگر حتي با پاک کردن سوزنها نيز کاري از دست شما ساخته نيست. در بهترين حالت، کارتريج مورد نظر را از دستگاه خارج کرده و هد چاپگر را (ترفندستان) با دستمال تميز و خيسي پاک کنيد. براي خيس کردن دستمال از آب معدني استفاده کنيد، چرا که مواد درون آب لوله ميتوانند دوباره باعث گرفتگي سوزنها شوند. اگر اين کار هم به شما کمک نکرد، با مسئوليت خودتان ميتوانيد کمي خشنتر پيش برويد:
دستکاري و پاکسازي دروني با مواد پاک کننده شيشه يا نگه داشتن هد چاپگر در آب گرم.
سوزنهاي جوهرافشان به علت گرما خود را کمي باز کرده و جوهر خشک شده نيز از بين ميرود.

هد چاپگر را شخصأ پاک کنيد:
مشکل: فرض کنيم که در چاپگر شما کارتريج و هد چاپگر از هم جدا ميباشند و به جز آن هم اجازه بيرون آوردن هد از چاپگر به شما داده نميشود. بسيار کثيف شده است و ميخواهيد آنرا تميز کنيد. اما به سوزنها دسترسي نداريد.
راه حل: بعضي از هدهاي چاپگرها مثلا در گروه Epson-Stylus در دستگاه به صورت پايدار نصب شدهاند و پيشنهاد هم نميکنيم آنها را باز کنيد. اما باز هم راهي براي تميز کردن هد از همه کثيفيها وجود دارد. ولي قبل از آن بايد از حالتي که در آن ايستاده است خارج شود، چرا که در غير اينصورت هيچ امکان حرکتي براي آن نخواهد بود. براي باز کردن اين قفل، پرينتر را روشن کرده و به محض خارج شدن هد پرينتر از مکان ايستاده خود، پرينتر را از برق بکشيد. اکنون ديگر هد چاپگر قابل تکان دادن است. آموزش تعميرات پرينتر
اکنون دستمال تميز و خيسي را زير هد کشيده و با يک دست آن را محکم نگه داشته و با دست ديگر هد را به جهات مختلف حرکت دهيد. اگر وقت داشتيد مکان اوليه در پرينتر که هد را از آنجا برداشتيد، نيزتميز کنيد. بنا به تجربه ما، در اين مکان نيز بخشي از جوهرهاي خشک شده که با گردو خاک نيز مخطوط شده است وجود دارند.
هنگامي که همه چيز را تميز کرديد، سيم برق را به پريز وصل کنيد. چاپگر دوباره روشن ميشود براي اطمينان ميتوانيد برگهاي را بصورت تست چاپ کنيد.

اگر بيش از حد با جوهر اقتصادي رفتار کنيد، برايتان گران تمام ميشود:
مشکل: وقت تميز کردن هد چاپگر را نداشته و به اين علت مجبور به خريدن فشنگهاي جديد شدهايد. البته با اينکه هنوز هم جوهر در کارتريج قديمي شما وجود داشته است. ميخواهيد مانع از تکرار اين موضوع شويد.
راه حل: کمتر صرفهجويي کرده و بيشتر چاپ کنيد تا بتوانيد در جوهر صرفهجويي کنيد. کمي عجيب به نظر ميرسد اما درست است.
دليل: کسي که کم چاپ ميکند، به احتمال زياد به جوهر بيشتري نياز خواهد داشت چرا که با هر بار پاک کردن هد و سوزنها، مقداري جوهر نيز تلف ميشود.
اگر جوهر از زمان چاپ قبلي (ترفندستان) در سوزنهاي جوهرافشان خشک شده باشد، حتي ممکن است که احتياج به چند بار پاک کردن باشد تا بتوانيد کيفيت مطلوب را در چاپ خود ببينيد.
ناگفته نماند که چاپگرهاي جوهري در حقيقت صرفهجو نيستند. بلکه جوهر زيادي را هم مصرف ميکنند تا بتوانند سوزنها را دوباره خالي کنند. شما در صورتي که مرتبا از پرينتر خود استفاده کنيد، مانع از اين عمل ميشويد. حتي چاپ صفحاتي از اينترنت نيز کافي ميباشد، خوبي اين صفحات اين است که با توجه به وجود عکس و متن، ترکيب عالي براي تميز نگهداشتن سوزنها خواهيد داشت.

مسير عبور هد چاپگر:
مشکل: شما از چاپ پرينتر خود راضي نيستيد. حروف کشيده شده به نظر ميرسند، عکسها ظرافت مورد نظر را ندارند و خطوط بسيار کثيفند.
راه حل: اگر چنين چيزهايي براي شما مهم ميباشند، در بيشتر وقتها مسير گذاري هد چاپگر به شما کمک ميکند. بنا به مدل پرينتري که استفاده ميکنيد در گزينههاي زير مراجعه کنيد:
Control Panel->Printers and Faxes->Properties->General

بيشتر مدلها احتياج به چند برگ کاغذ A4 براي اين کار دارند. براي مثال مدل Epson Stylus C86 چهار صفحه A4 را احتياج خواهد داشت تا عمل alignment را انجام دهد. برگهها هم بدون هيچ مشکلي هم در رو و هم در پشت به چاپ ميرسند . اين کار باعث صرفهجويي در مصرف کاغذ ميشود 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ