آموزش دایورت کردن گوشی در زمان در دسترس نبودن یا عدم پاسخگویی

آموزش تعمیرات موبایل - یکی از سرویس های تلفن های ثابت و همراه امروزی، انتقال تماس یا دایورت است. این سرویس یک سرویس کارآمد و خوب است و میتواند در بسیاری از مواقع به شما کمک کند.
شما میتوانید با کمک کد #شماره مورد نظر*21* تلفن همراه یا خط ثابت خود را به یک شماره دیگر انتقال دهید. و با گرفتن #21# این سرویس را قطع کنید.
اما انتقال تماس انواع دیگری نیز دارد. شما میتوانید به خط ثابت یا همراه خود دستور دهید تا زمانی که شما 30 ثانیه به تلفن خود جواب ندادید آن را به خط دیگری منتقل کند. برای مثال شما میتوانید تلفن شرکت یا محل کارتان را روی شماره موبایلتان قرار دهید تا در صورتی که شخصی از شرکت به این تماس پاسخ نداد آن را به موبایل شما انتقال دهد.
برای اینکار کافیست #شماره مورد نظر*65* را بگیرید. همچنین برای کنسل کردن این سرویس کافیست #65# را بگیرید.
البته توجه داشته باشید که در صورت فعال نشدن این سرویس باید با شماره 117 تماس بگیرید و از آن ها درخواست کنید تا سرویس را برای شما راه اندازی کنند.

همچنین شما میتوانید تلفن همراه خود را زمانی که در دسترس نیست و آنتن ندارد انتقال دهید.
با شماره گیری #شماره مورد نظر*62* این سرویس فعال میشود.
بعد از فعال سازی این سرویس، هر زمان که موبایل شما از دسترس خارج شود به صورت خودکار به آن شماره دایورت میگردد.
با شماره گیری #62# این سرویس قطع میشود.
منبع: سرزمین دانلود 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ