آموزش تست کردن آی سی های کریستالی

آي سي کريستال چيست:
قطعه اي است جهت محافظت دستگاه در برابر ESD و EMI که توسط مهندسي به صورت کريستالي شکل طراحي شده و در بين تعميرکاران به اي سي کريستالي معروف شده است. در زير به صورت مختصر در مورد ESD و EMI صحبت ميکنيم. آموزش تعميرات موبايل

Electro Static Discharge:
هر گاه 2 جسم با بارهاي الکتريکي نا برابر با هم تماس داشته باشند الکترونها از قطعه اي که داراي بار الکترون بيشتري است به سمت قطعه اي که داراي الکترون کمتري است حرکت ميکنند.تا هر 2 با هم برابر شوند.به اين عمل تخليه الکتريسيته ساکن گفته ميشود.الکتريسيته ساکن ممکن است از مسيرهاي ارتباطي تلفن همراه با کاربر (سيم کارت, مموري کارت , صفحه کليد و ...) وارد گوشي شده و صدمات جدي به قطعات اصلي (cpu,power IC ) برساند.به همين منظور از آي سي فيلترهاي ESD جهت جلوگيري از ورود الکتريسيته ساکن بدن به تلفن همراه استفاده ميکنند.

Electro Magnetic Interfrence filters :
در مدارات فرکانس بالا (مانند تلفن همراه) هرگاه از 2 قطعه نزديک به هم جريان عبور کند بر روي يکديگر اثر الکترو مغناطيس ميگذارند که باعث اشکال در عملکرد مدار ميشود.به همبن جهت از فيلتر EMI جهت حذف امواج الکترومغناطيس استفاده ميشود.
در صورت خرابي اين آي سي ها در موبايل با مشکلات عدم کار کرد يا صحيح کار نکردن مدارات ميکرفن , سيم کارت , مموري کارت , صفحه نمايش , صفحه کليد و ... ميشويم.
منبع: سرزمين دانلود 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ