آشنایی با انواع پرینتر

پرينترهاي ضربه اي :
اساس کار اين نوع پرينترها به اين ترتيب است که ضربه اي روي يک نوار رنگي زده مي شود و به همين دليل روي کاغذ يک طرح مي افتد. پرينترهاي سوزني و پرينترهاي حروفي از اين دست چاپگرها هستند.

• پرينترهاي غير ضربه اي:
انواعي از پرينترها که عملياتي مکانيکي مثل ضربه زدن در آن ها وجود ندارد در نتيجه سرو صداي کمتري دارند و قيمت تمام شده ي آنها بيشتر است. پرينترهايي با تکنولوژي جديد که امروزه بيشتر ازآنها بهره مي برند اصول کارشان بر اساس پاشيدن جوهر يا حرارت يا ليزر است. مهمترين آنها پرينترهاي جوهر افشان، پرينترهاي ليزري و پرينترهاي حرارتي هستند.

مهمترين ويژگي هاي يک پرينتر:


سرعت بالا، کيفيت چاپ، دقت چاپ و قيمت چاپ هر صفحه، امکانات پرينتر و قدرت چاپ عکس.
پرينترهاي ليزري هنوز بهترين انتخا ب براي داشتن يک پرينتر خوب هستند.
براي بهر گيري بيشتر از عملکرد يک دستگاه بايستي در نگهداري آن دقت نمود.

در هنگام تعمير پرينتر يا تعويض قطعات آن بايد بسيار دقت داشت زيرا پرينتر از قطعات شکستي لاکي ساخته شده است.براي سر هم کردن يک پرينتر لازم نيست با زحمت و فشار يک قطعه را جا بزنيد بلکه با دقت و به آرامي و منظم قطعات را از روي دفترچه يا از به همان ترتيبي که باز کرديد، ببنديد.
رطوبت کاغذها سبب مي شود درون پرينتر گير کنند.اغلب پرينتر هاي ارزان قيمت دچار همين مشکلند.بايستي دستگاه را در يک محيط خنک و بدون رطوبت قرار داد. آموزش تعمير پرينتر
برخي تصور مي کنند اگر بين کاغذها فوت کنند آنها حين پرينت به هم نمي چسبند که البته تصور اشتباهي است زيرا هنگام فوت کردن الکتريسته بين کاغذها توليد مي شود و بيشتر باعث گيرکردن کاغذ در پرينتر مي گردد.

اگر براي چاپ برجسب از پرينتر استفاده مي کنيد حتما برچسب هاي با کيفيت انتخاب کنيد و مانع از خم شدن آنها در دستگاه شويد.امروزه پرينترها قسمتي دارند که کاغذ بصورت دستي وارد آن مي شود و مستقيما وارد چاپ مي گردد، براي برچسب بهتر است از اين قسمت استفاده کنيد.
سيني تغذيه چاپ را زماني که مورد استفاده نيست ببنديد زيرا امکان دارد با برخورد اشيا يا خود شما هنگام بلند شدن بشکند. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ