چرا نیاز به مدیریت توسط ECU داریم؟

کنترل الکترونيک خودرو يک راهکار پيشرفته و نوآورانه است که استفاده از آن بسياري از چالش ها را در زمينه نگهداري خودرو را حل کرده است. قابليت انعطاف پذيري و انطباق با محيط هاي مختلف همچنين مديريت يکپارچه و خطي الکترونيک امکان يک سيستم و سيکل بي عيب و نقص را ايجاد مي کند. مثلا در سيستم هاي قديمي سوخت رساني موسوم به کاربوراتور مخلوط هوا و سوخت کاملا تصادفي و يکنواخت و بر اساس مکش موتور خودرو به درون سيلندر تزريق مي شد. اين باعث مي شود در دور هاي بالاي موتور مخلوط هوا و سوخت غلظت کافي را نداشته باشد همچنين در دور هاي پايين اين غلظت زياد باشد که اصطلاخا موتور خام مي سوزد يا در دما هاي هواي متفاوت همچنين ارتفاع از سطح دريا عمکرد موتور خودرو بصورت محسوس تغيير مي کند اين به اين دليل است که براي شرايط مختلف آب و هوايي همچنين دما يک روش سوخت رساني مکانيکي و بر اساس مکش طبيعي موتور خودرو تدارک ديده شده است که باعث مي شود مصرف سوخت بالا برود همچنين راندمان موتور پايين باشد. اما با ورود سيستم الکترونيک انژکتوري اين مساله مرتفع شده است. آموزش تعمير ايسيو