نگهداری صحیح از هارد دیسک کامپیوتر

تصوير خود را در يك روز بهاري بر روي چـرخ و فلكي كه مي‌چرخد، تجسم كنيد. گرماي آفتاب به چهره شما مي‌تابد و از نسيم باد ملايم كه بـا چـرخش چرخ و فلك بر چهره‌تان مي‌وزد لذت مي‌بريد. چه چيزي از آن آرامش بخش‌تر است؟ اين شبيه آن چيزي اسـت كه در هارددرايو اتفاق مي‌افتد. البته در آن نور خورشيد وجود ندارد؛ ضمن اينكه درايو پر سر و صداتر است.
البته، هر بار كه چرخ و فلك مي‌چرخد داده‌هاي شمابه خطر نمي‌افتند. آموزش تعميرات کامپيوتر
در يـك هارددرايـو، هـدهاي بـازوهاي مـتـحرك، شـارژهاي مـغناطيسي را به بخش‌هاي ديسـك‌هاي در حـال چرخش انتقال مي‌دهند. در اصل اين بخش‌هاي شارژ شده، فايل‌هايي هستند كه در كامپيوتر خود ايجاد مي‌كنيد و وقتي كه چرخ و فلك شما در يك فضاي دوار با فراغت خاطر مي‌چرخد، ديسك‌هايي كه اطلاعات شما را ذخيره مي‌كنند، با سرعت حدود ????? دور در دقيقه مي‌چرخند. وقتي متوجه مي‌شويد كه ذرات ريز گرد و غبار درون درايو مي‌توانند آن را خراب كنند، تعجب آور است كه با اين قطعه حياتي كامپيوتر مشكل زيادي نداريم. در اينجا چندين روش براي سالم نگهداشتن هارددرايو توصيه مي‌شود.

هـارددرايوها نـسـبت به درجـه حـرارت درون كـيس بـسيار حساسند. تـميز كردن درون كيـس يـقيناً هارددرايو را خـنك نگاه خواهد داشت. براي اين كار شما بايد يكي از پانل‌هاي پهلوي كيس را باز كرده و بيرون آوريد و گرد و خاك را با يك پارچه خشك پاك كنيد. در اغلب كيس‌ها تعدادي پيچ در قسمت پشت كيس وجود دارد. اين پيچ‌ها ر ا باز كنيد تا به راحتي صفحه پهلويي كيس را بيرون آوريد.
قبل از ايـنكه شـروع به پاك كـردن گـرد و غـبار روي قطعات كامپيوتر خود كنيد، يك قطعه فلزي را لمس كنيد تا از الكتريسيته ساكن در امان بمانيد. اين كار راحت‌تر از آن است كه هارددرايو يا مادربرد كامپيوتر شما بسوزد و ناچار به تعويض آنها شويد. پس از اينكه اين كار را انجام داديد، به آرامي با پارچه‌اي خشك، گرد و غبار روي هارددرايو خود را پاك كنيد.

هـمچنين هـارددرايوهاي بيـروني (external) نيـاز به مـقداري مراقبت ويژه دارند. اگر شما از اين نوع هارددرايوها استفاده مي‌كنيد، نسبت به فضاي مورد نياز آن جهت انجام كار يقين حاصل كنيد.
اين درايوها هم مانند درايوهاي داخلي بيش از اندازه داغ مي‌شوند به ويژه وقتي كه كتاب‌هايتان را در اطراف اين درايوهاي بيروني بچينيد و يا كاغذ يا موارد ديگري از اين قبيل را در پيرامون آنها قرار دهيد.
براي اينكه يك درايو بيروني سرد شود، بايستي هوا به خوبي در آن جريان داشته باشد و در صورتي كه شما فضاي اطراف درايو را محصور كنيد، اين كار صورت نخواهد گرفت. همچنين هارددرايو بيروني خود را با استفاده از اسپري هواي فشرده پاك كنيد تا گرد و غباري كه بر روي آن نشسته است و سبب افزايش درجه حرارت آن مي‌شود را پاك كنيد.
? Disk Cleanup وDefragmenter

هنگامي كه از هارددرايو خود مراقبت مي‌كنيد تا آن را نگهداري كنيد، نسبت به تميز بودن درون كيس يقين حاصل كنيد.
برنـامه‌هاي اصـلي كه مـي‌توانيد آنها را اجـرا كنيد،‌ عبارتند از Disk Cleanup و Disk

Defragmenter.
برنامه Disk Cleanup اين امكان را به وجود مي‌آورد تا فايل‌هايي را كه نياز نداريد، مانند دايركتوري‌هاي فايل‌هاي موقت، و فايل‌هاي حذف شده موجود در Recycle Bin و فايل‌هاي برنامه‌هايي كه از اينترنت دريافت كرده‌ايد و به آنها نياز نداريد را حذف كنيد. حذف اين فايل‌ها يك روش آسان براي آزادسازي مقداري از فضاي با ارزش هارددرايو است.

براي اجراي برنامه Disk Cleanup روي Start و سـپس System Tools، Accessories، Programs و ســرانـجام Disk Cleanup كليك كنيد. پس از اينكه اين برنامه هارددرايو را اسكن مي‌كند، يك كادر محاوره‌اي، ليست محل‌هايي كه سيستم تشخيص مي‌دهد داراي فايل‌هاي غير ضروري هستند را نشان مي‌دهد. كادر كنار هر محلي را كه مايليد حذف شود، علامت‌دار كنيد.
مي‌توانيد مقدار فضاي ايجاد شده را از طريق بخش Amount of Disk Space You Gain روي هارددرايو در وسط كادر محاوره‌اي Disk Cleanup بررسي كنيد. سرانجام روي OK و سپس Yes كليك كنيد تا برنامه Disk Cleanup كار خود را انجام دهد.
پس ازاينكه برنامه Disk Cleanup را اجرا كرديد، وقت آن است كه Disk Defragmenter را اجرا كنيد. هنگامي كه فايل‌ها را حذف مي‌كنيد، در واقع فواصلي ميان بيت‌هاي اطلاعاتي روي ديسك‌ها ايجاد مي‌كـنيد. به جاي اينكه داده‌هاي يك فايل مجاور يكديگر ذخيره شوند، در سـطح درايو به صورت پراكنده قرار مي‌گيرند كه اين پراكندگي اطلاعات روي هارددرايو، امكان بازيافت اطلاعات را براي شما دشـوار مي‌كند.

Disk Defragmenter اين فواصل ذخيره‌سازي را از بين برده و تا جايي كه ممكن است، فايل‌ها را در يك بخش قرار مي‌دهد. اين كار سـبب مي‌شود تا هـدهاي خواندن/نـوشـتن هـارددرايو بـراي به دسـت آوردن اطلاعات در پيرامون خود نگردند.
بـراي اجـراي Disk Defragmenter، روي Start و ســپـس System Tools ،Accessories ،Programs و ســـرانـجـام Disk Defragmenter كليك كنيد. وقتي كه درايو شما به كار يكپارچه‌سازي خاتمه داد، روي دكمه View Report كليك كنيد تا ويژگي‌هايي مـاننـد كل تـعداد فـايل‌هاي هارددرايو و متوسط اندازه فايل‌ها و متوسط يكپارچه‌سازي هر فايل را ببينيد.
به اين نكته توجه كنيد كه برنامه‌هاي يكپارچه‌سازي ديگري نيز براي ويندوز وجود دارد كه توسط ساير شركت‌ها ايجاد شده‌اند. اين ابزارهاي تـجاري، قوي‌تر، پيشرفته‌تر و سريع‌تر از برنامه كمكي ويندوز عمل مي‌كنند.  

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ