انتخاب تلویزیون LCD یا پلاسما

حال اگر درصدد خرید تلویزیونی صفحه بزرگ( 50 اینچ به بالا) هستید ،ما تلویزیون پلاسما را پیشنهاد می کنیم.
تلویزیون LCD دارایresolution بهتری است در حالیکه تلویزیون پلاسما کیفیت تصویر بالاتری دارد.نکته مهم دیگر در خرید تلویزیون صفحه بزرگ توجه به نوع Tuner استفاده شده در سیستم است .Tunerهای آنالوگ برای تلویزیون صفحه بزرگ اصلا مناسب نمی باشند و تا حد امکان سعی کنید تلویزیون صفحه بزرگ دارای سیستمTuner HD را برگزینید.
حال اگر درصدد خرید تلویزیونی صفحه تخت( 15 تا42 اینچ) هستید ، تلویزیون LCD مناسب تر است چرا که ضخامت کمتری داشته و زیباتر و ارزانترنیز هست. این مطلب نکاتی را در مورد آموزش تعمیرات تلویزیون ارائه می دهد