انتخاب تلویزیون LCD یا پلاسما

حال اگر درصدد خريد تلويزيوني صفحه بزرگ( 50 اينچ به بالا) هستيد ،ما تلويزيون پلاسما را پيشنهاد مي کنيم.
تلويزيون LCD دارايresolution بهتري است در حاليکه تلويزيون پلاسما کيفيت تصوير بالاتري دارد.نکته مهم ديگر در خريد تلويزيون صفحه بزرگ توجه به نوع Tuner استفاده شده در سيستم است .Tunerهاي آنالوگ براي تلويزيون صفحه بزرگ اصلا مناسب نمي باشند و تا حد امکان سعي کنيد تلويزيون صفحه بزرگ داراي سيستمTuner HD را برگزينيد.
حال اگر درصدد خريد تلويزيوني صفحه تخت( 15 تا42 اينچ) هستيد ، تلويزيون LCD مناسب تر است چرا که ضخامت کمتري داشته و زيباتر و ارزانترنيز هست. اين مطلب نکاتي را در مورد آموزش تعميرات تلويزيون ارائه مي دهد