دسته بندی گوشی های موبایل از روی نرم افزار اصلی

در حال حاضر با توجه به امکاناتی که همه گوشی ها تقریبا دارا می باشند (مانند دوربین , ضبط و پخش صوت و تصویر , صفحه نمایشگر رنگی و … مهمترین دسته بندی را شاید بتوان نرم افزار اصلی (Main Firmware) گوشی نامید .
بر این اساس می توان گوشی ها را به سه دسته تقسیم نمود, دسته اول گوشیهای دارای یک سیستم عامل , دسته دوم گوشی هایی که از پلتفرم های ساده جاوا و یا بلک بری استفاده می نمایند و دسته سوم گوشیهایی که فاقد هرگونه سیستم عامل و یا پلت فرم می باشند .
گروه اول یعنی گوشیهای دارای سیستم عامل نیز دارای چهار شاخه اصلی می باشند که عبارتند از :
1 – سیستم عامل سیمبین
2 – سیستم عامل ویندوز موبایل
3 – سیستم عامل پالم
4 – سیستم عامل لینوکس
گروه دوم نیز دارای دو زیر شاخه اصلی به صورت زیر می باشند :
1 – پلت فورم جاوا
2 – پلت فورم بلک بری 

مطالب بالا راهنمایی درباره چگونگی آموزش تعمیرات موبایل را ارائه می دهد.