منظور از حافظه مجازی چیست؟

آموزش تعمير کامپيوتر- حافظه مجازي يکي از بخش هاي متداول در اکثر سيستم هاي عامل کامپيوترهاي شخصي است . سيستم فوق با توجه به مزاياي عمده، بسرعت متداول و با استقبال کاربران کامپيوتر مواجه شده است . اکثر کامپيوترها در حال حاضر از حافظه هاي محدود استفاده مي نمايند. حافظه موجود در اکثر کامپيوترها يه منظور اجراي چندين برنامه بصورت همزمان توسط کاربر ، پاسخگو نبوده و با کمبود حافظه مواجه خواهيم شد. مثلا" در صورتي که کاربري بطور همزمان ، سيستم عامل ، يک واژه پرداز ، مرورگر وب و يک برنامه براي ارسال نامه الکترونيکي را فعال نمايد ، اندازه حافظه، ظرفيت قابل قبولي نبوده و کاربران قادر به استفاده از خدمات ارائه شده توسط هر يک از نرم افزارهاي فوق نخواهند بود.
يکي از راهکارهاي غلبه بر مشکل فوق افزايش و ارتقاي حافظه موجود است . با ارتقاي حافظه و افزايش آن ممکن است مشکل فوق در محدوده اي ديگر مجددا" بروز نمايد.

يکي ديگر از راهکارهاي موجود در اين زمينه ، استفاده از حافظه مجازي است .
در تکنولوژي حافظه مجازي از فضاي هارد ديسک استفاده مي گردد. در چنين حالتي اطلاعات موجود در حافظه اصلي که کمتر مورد استفاده قرار گرفته اند ، از حافظه خارج و در محلي خاص بر روي هارد ديسک ذخيره مي گردند. بدين ترتيب بخشي از حافظه اصلي آزاد و زمينه استقرار يک برنامه جديد در حافظه فراهم خواهد شد. عمليات ارسال اطلاعات از حافظه اصلي بر روي هارد ديسک بصورت خودکار انجام مي گيرد. پس حافظه مجازي در واقعي حافظه نيست بلکه بخشي از فضاي هارد ديسک است که اصطلاخا به آن حافظه مجازي گفته مي شود.
منبع: ميکرو رايانه 

لوازم جانبی خودرو