شبکه موبايل چگونه کار مي کند

در تلفن ثابت "هويت " مشترک مشخص است ِ از کجا؟ از آنجايي که مخابرات با کشيدن دو رشته سيم مسي تا در منزل يا محل کار و دادن بوق اين کار براي مشترک کرده است.پس مرحله اول در شبکه مخابرات "هويت" يا شناسايي معتبر بودن مشترک است .
"مکان" مشترک نيز دقيقا مشخص است و اين ديگر نياز به توضيح ندارد يعني سوييچ هنگامي که کسي با اين مشترک کار دارد راحت آن را پيدا کرده و به آن زنگ مي زند. قسمت بعدي " محل ثبت charging" است يعني مشترک هرچقدر با تلفن خود به ديگران زنگ بزند هزينه آن در کجا ثبت مي شود؟ جواب مشخص است - در سوييچي که به آن متصل است .
قسمت بعدي " ارائه سرويسهاي جانبي " است مثل نمايشگر شماره تلفن و انتقال مکالمه و ... که اين هم در سوييچي که تلفن به آن متصل شده است انجام مي گيرد.
پس به طور خلاصه شبکه تلفن ثابت مشخصات زير را دارا مي باشد:
1- هويت يا شتاسايي مشترک
2- مکان مشخص جهت تماس گرفته شدن با آن
3- محل ثبت charging
4- ارائه سرويسهاي جانبي

در شبکه موبايل ما يک وسيله به نام گوشي موبايل داريم که بدون سيم است و از لحاظ فيزيکي به جايي متصل نيست و هرلحظه مکان خود را تغيير مي دهد و ممکن در يک روز در نقاط مختلف کشور (و حتي جهان) حرکت کند.
حالا سوال اين است که چگونه بايد جهار مشخصه بالا را براي آن پياده کنيم ؟
قبل از هر چيز ذکر اين مورد ضروري است که گوشي موبايل با روش بدون سيم (wireless) از طريق امواج الکترو مغناطيسي با آنتي که به آن BTS گفته مي شود(در آينده مفصل در باره آن صحبت خواهيم کرد) ارتباط دارد و از طريق آن به شبکه موبايل وصل مي شود(به جاي دو رشته سيم مسي).
1- تعيين هويت:
در موبايل به علت تغيير مکان مشترک (مستقل از مکان بودن) نياز به مرکزي داريم که اطلاعات تمام مشترکين يک کشور و يا يک شرکت ارائه دهنده سرويس موبايل در آن ثبت شود تا هر وقت شبکه نياز داشت در اختيار شبکه قرار گيرد(اين کار در تلفن ثابت در همان مرکز سرويس دهنده به شما انجام مي گيرد) به اين مرکز HLR گفته مي شود(Home Location Register) اين مرکزها به صورت متمرکز در يک يا بعضا در نقاط محدودي از يک کشور ايجاد مي شود.
و براي اينکه يک مشترک امکان استفاده از شبکه را داشته باشد به مشترک کارتي به نام SIM (Subscriber Identity Module) کارت داده مي شود که اين کارت وسيله شناسايي مشترک در شبکه است - پس اگر SIM کارت در گوشي موبايل قرا رگيرد و تعاريف مخصوص آن در HLR ثبت گردد مشترک مي تواند هر کجا از کشور که برود امکان تماس گرفتن و يا تماس گرفته شدن را دارا مي باشد.
2- مکان مشترک در شبکه موبايل
هنگامي که يک مشترک در شبکه حرکت مي کند با تکنيکهايي که در آينده در باره آن صحبت خواهيم کرد آخرين مکان آن در HLR ثبت مي شود بنابرابن هر کس بخواهد به يک موبايل زنگ بزند آخرين مکان آن از HLR پرسيده مي شود و بعد به موبايل زنگ مي خورد.
3- ثبت charging
ثبت مقدار هزينه مکالمه موبايل در آخرين سوييچي که به موبايل سرويس مي دهد انجام مي گيرد .
مثلا مشترکي از تهران به سمت مازندران رفته و از آنجا به مشهد مي رود ودر طي مسير چندين بار به نقاط مختلف تماس گرفته است هنگامي که در محدوده تهران بوده در سوييچهاي تهران charging ثبت شده و در ملزندران در سوييچ مازندران و در مشهد هم در سوييچ مشهد ثبت مي شود.
در آخر کليه هزينه مکالمات از سراسر کشور به مرکزي در تهران که مرکز صورتحساب است ارسال مي شود و بعداز جمع بندي و محاسبه براي مشترک صورتحساب ارسال مي شود(در تلفن ثابت تمام هزينه هاي مکالمه در مرکز سرويس دهنده ثبت مي شود)
4- ارئه سرويسهاي جانبي
اين سرويسها توسط آخرين سوييچ سرويس دهنده به موبايل از طريق HLR سوال مي شود که چه سرويسهايي بايد در اختيار مشترک گذاشته شود مثل انتفال مکالمه - انتظار مکالمه - نمايشگر شماره و .. و سپس آن سرويس ها توسط آخرين سوييچ سرويس دهنده در اختيار مشترک قرار مي گيرد.(در تلفن ثابت همان سوييچ محلي که تلفن به آن وصل اشت اين کار را انجام مي دهد).

مطالب بالا نکاتي در مورد بهتر شدن آموزش تعميرات موبايل ارائه مي دهد.
 

لوازم جانبی خودرو