نکات مهم در نگهداری و تعمیرات لوازم الکترونیکی

لوازم الکترونیکی از قطعات حساس و ریزی از جمله آی سی ها تراشه های و خازن ها و مقاومت و ترانزیستور تشکیل شده اند که باید به لطافت و حساسیت با اینگونه وسایل برخورد شود ، در زیر می خواهیم چند مورد از نکات مهمی که در نگهداری و تعمیرات لوازم الکترونیکی حائظ اهمیت هستند را برای شما دوستان بازگو کنیم ؛
1 - از قرار دادن لوازم الکترونیک در مکان های مرطوب خود داری کنید زیرا باعث صدمه دیدن برد داخل آن می شود.
2 - از ظربه های قوی به وسایل الکترونیکی خود داری نمایید .
3 - دستگاه های الکترونیکی را در مکان هایی قرار دهید که تهویه هوا براحتی صورت می گیرد.
4 - از ریختن آب بر روی دستگاه های الکترونیکی خود داری کنید .
5 - دستگاه های الکترونیکی را سریع و پشت سر هم خاموش و روشن نکنید .
6 - باطری هایی که شارژی می باشند را خالی نگذارید و سعی کنید همیشه داخل آنها کمی برق وجود داشته باشد تا معیوب نشوند.