عيب يابی کامپيوتر های شخصی

صرفنظر از اين که کامپيوتر شما چگونه توليد شده است و يا نرم افزارهاي نصب شده بر روي آن چگونه نوشته شده اند ، همواره احتمال بروز خطاء وجود داشته و ممکن است در آن لحظه امکان دسترسي به کارشناسان براي تشخيص خطاء و رفع مشکل وجود نداشته باشد . آشنائي با فرآيند عيب يابي و برخورد منطقي و مبتني بر علم با اين مقوله مي تواند علاوه بر کاهش هزينه ها،صرفه جوئي در مهمترين منبع حيات بشري يعني زمان را نيز بدنبال داشته باشد . آموزش تعميرات کامپيوتر
نرم افزارهاي عيب يابي از جمله امکانات موجود و در عين حال بسيار مهم در اين زمينه بوده که مي توان از آنان به منظور عيب يابي يک کامپيوتر استفاده نمود .

نرم افزارهاي عيب يابي
براي عيب يابي کامپيوترهاي شخصي تاکنون نرم افزارهاي عيب يابي متفاوتي ارائه شده است . برخي از اينگونه نرم افزارها درون سخت افرار کامپيوترهاي شخصي ، برخي ديگر درون تجهيزات جانبي ( نظير کارت هاي الحاقي ) ، تعدادي ديگر به همراه سيستم عامل و برخي ديگر به عنوان محصولات نرم افزاري مجزائي عرضه شده اند .

POST ( اقتباس شده از Power On Self Test ) : برنامه فوق پس از روشن کردن هر نوع کامپيوتر شخصي به صورت اتوماتيک اجراء مي گردد . روتين هاي فوق درون حافظه ROM مادربرد و ROM موجود بر روي کارت هاي الحاقي ذخيره مي گردند.

نرم افزارهاي عيب يابي ارائه شده توسط يک توليد کننده خاص : تعداد زيادي از توليد کنندگان معتبر کامپيوتر به منظور عيب يابي کامپيوترهاي توليدي خود ، اقدام به پياده سازي و عرضه نرم افزارهاي عيب يابي مختص سيستم هاي خود مي نمايند .

نرم افزارهاي عيب يابي جانبي : به همراه تعداد زيادي از دستگاه هاي سخت افزاري ، نرم افزارهاي عيب يابي خاصي ارائه مي شود که مي توان از آنان به منظور تست صحت عملکرد سخت افزار مورد نظر استفاده نمود . به عنوان نمونه آداپتورهاي SCSI داراي يک برنامه عيب يابي مي باشند که درون حافظه ROM BIOS کارت تعبيه و با فشردن کليدهاي ctrl+A در زمان راه اندازي سيستم، امکان دستيابي و استفاده از آن وجود خواهد داشت . کارت هاي صدا و شبکه نيز معمولا" به همراه يک برنامه عيب يابي ارائه مي گردند که مي توان از آنان درجهت تشخيص صحت عملکرد وظايف محوله هر کارت استفاده بعمل آورد .

نرم افزارهاي عيب يابي ارائه شده توسط سيستم عامل : به همراه سيستم هاي عامل (نظير ويندوز) ، نرم افزارهاي عيب يابي متعددي ارائه شده است که مي توان از آنان به منظور شناسائي و مونيتورينگ کارآئي و عملکرد هر يک از عناصر سخت افزاري موجود در کامپيوتر استفاده نمود .

نرم افزارهاي عيب يابي آماده : تعدادي از توليد کنندگان نرم افزار به منظور عيب يابي کامپيوترهاي شخصي اقدام به ارائه نرم افزارهاي عيب يابي همه منظوره اي نموده اند. هر يک از نرم افزارهاي فوق داراي پتانسيل هاي مختص به خود بوده که مي توان با توجه به خواسته خود از آنان استفاده نمود . 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ