تشریح معماری نسل جدید پردازنده هایAMD

آموزش تعميرات کامپيوتر-AMD با عرضه نسخه دوهسته اي پردازنده هاي مذكور گام بزرگي در زمينه توليد پردازنده هاي سريع تر برداشته است. اما در اين پردازنده ها نيز از همان معماري پردازنده هاي تك هسته اي استفاده شده است

پس از موفقيت پردازنده هاي Athlon ?? و Opteron بسياري از كارشناسان و علاقمندان دنياي ريزپردازنده ها در انتظار معرفي نسل جديد پردازنده هاي شركت AMD هستند. AMD با عرضه نسخه دوهسته اي پردازنده هاي مذكور گام بزرگي در زمينه توليد پردازنده هاي سريعتر برداشته است.

اما در اين پردازنده ها نيز از همان معماري پردازنده هاي تك هسته اي استفاده شده است. با اين وجود <فيل هستر> به عنوان يكي از مديران ارشد AMD، به نوعي برخي از ويژگيهاي معماري آينده پردازندههاي اين شركت را بيان كرده است كه ماحصل آن را در نوشتار حاضر مي خوانيد

از زماني كه اينتل معماري ريزپردازنده هاي نسل جديد خود را چند ماه پيش در كنفرانس IDF ارائه كرد، تاكنون به طور غيرمعمولي ساكت مانده است. AMD براين باور است كه لازم نيست آنها در مورد يك معماري جديد صحبت كنند. زيرا اينتل تنها سعي دارد خود را به معماري فعلي AMD برساند.

با اين حال، از نظر ما مسئله به اين صورت است: AMD در حال حاضر مزيت آشكاري دارد و به دلايل متعدد، جايگاه آن در بازار چندان تغييري نكرده است. اينتل مي تواند با يك محصول رقابتي تر، كار را برايAMD بسيار دشوارتر كند، كه به عقيده ما حتي دليل محكم تري است كه AMD بهترين گام خود را به جلو بردارد

بدون توجه به آنچه كه AMD به نظر ما بايد انجام دهد، حقيقت اين است كه ما چيز زيادي از آنچه آنها قصد دارند انجام دهند، حتي پيش از IDF، نشنيده ايم. با فيل هستر، مديرارشد جديد تكنولوژي درAMD صحبت كنيم.

فيل مقدمه مختصري را درباره معماري آينده ريزپردازنده هاي AMD بيان كرد، كه توجه ما را جلب نمود.

زيرا قول داد به پرسشهاي ما كه مدت زيادي آنها را در ذهن داشتيم، پاسخ دهد. خود مقدمه، بيشتر يك پرسش و پاسخ بود تا يك اشاره كلي به برنامه هاي AMD براي مقابله با جديدترين محصولات اينتل. با اينحال، تنها اطلاعات مشخص و عيني اي كه ما به دست آورديم، جدولي بود كه نشان دهنده معماري فعلي AMD است.يعني، آنچه كه به زودي خواهد آمد و آنچه در آينده شاهد آن خواهيم بود.

توجه داشته باشيد كه ستون "اكنون" كمي از آنچه به زودي خواهد آمد را در بر دارد كه عمدتاً پشتيباني ازDDR ? مي باشد. همانطور كه قبلاً هم اشاره كرده ايم، پشتيباني از DDR? از سال آينده و براي Athlon ?? آغاز خواهد شد، دسكتاپ و Socket F (پين????) براي سرورها. توجه كنيد كه با وجود شباهت سوكتM? و سوكت K? اوليه، M? با Opteron هاي فعلي و Athlon ?? هاي قديمي از لحاظ پين ها سازگار نخواهد بود.
ستون "آينده نزديك" به ويژگيهايي اشاره دارد كه ممكن است از دوازده ماه آينده رفته رفته ظاهر شوند. اما به وضوح آيتم هايي مانند DDR ? در سال آينده عرضه نخواهند شد.

هر دو ستون "آينده نزديك" و "اهداف آينده" توسعه مجموعه دستورالعملهاي AMD ?? را فهرست كرده اند كه در معماريهاي AMD ارائه خواهند شد. ايده موجود در توسعه هاي MD?? ISA بهبود عملكرد در برنامه هاي كاربردي خاص است. بسيار شبيه آنچه SSE?، SSE و SSE? در گذشته انجام داده اند.
منبع: ميکرو رايانه