تشریح معماری نسل جدید پردازنده هایAMD

آموزش تعمیرات کامپیوتر-AMD با عرضه نسخه دوهسته ای پردازنده های مذكور گام بزرگی در زمینه تولید پردازنده های سریع تر برداشته است. اما در این پردازنده ها نیز از همان معماری پردازنده های تك هسته ای استفاده شده است

پس از موفقیت پردازنده های Athlon ۶۴ و Opteron بسیاری از كارشناسان و علاقمندان دنیای ریزپردازنده ها در انتظار معرفی نسل جدید پردازنده های شركت AMD هستند. AMD با عرضه نسخه دوهسته ای پردازنده های مذكور گام بزرگی در زمینه تولید پردازنده های سریعتر برداشته است.

اما در این پردازنده ها نیز از همان معماری پردازنده های تك هسته ای استفاده شده است. با این وجود <فیل هستر> به عنوان یكی از مدیران ارشد AMD، به نوعی برخی از ویژگیهای معماری آینده پردازندههای این شركت را بیان كرده است كه ماحصل آن را در نوشتار حاضر می خوانید

از زمانی كه اینتل معماری ریزپردازنده های نسل جدید خود را چند ماه پیش در كنفرانس IDF ارائه كرد، تاكنون به طور غیرمعمولی ساكت مانده است. AMD براین باور است كه لازم نیست آنها در مورد یك معماری جدید صحبت كنند. زیرا اینتل تنها سعی دارد خود را به معماری فعلی AMD برساند.

با این حال، از نظر ما مسئله به این صورت است: AMD در حال حاضر مزیت آشكاری دارد و به دلایل متعدد، جایگاه آن در بازار چندان تغییری نكرده است. اینتل می تواند با یك محصول رقابتی تر، كار را برایAMD بسیار دشوارتر كند، كه به عقیده ما حتی دلیل محكم تری است كه AMD بهترین گام خود را به جلو بردارد

بدون توجه به آنچه كه AMD به نظر ما باید انجام دهد، حقیقت این است كه ما چیز زیادی از آنچه آنها قصد دارند انجام دهند، حتی پیش از IDF، نشنیده ایم. با فیل هستر، مدیرارشد جدید تكنولوژی درAMD صحبت كنیم.

فیل مقدمه مختصری را درباره معماری آینده ریزپردازنده های AMD بیان كرد، كه توجه ما را جلب نمود.

زیرا قول داد به پرسشهای ما كه مدت زیادی آنها را در ذهن داشتیم، پاسخ دهد. خود مقدمه، بیشتر یك پرسش و پاسخ بود تا یك اشاره كلی به برنامه های AMD برای مقابله با جدیدترین محصولات اینتل. با اینحال، تنها اطلاعات مشخص و عینی ای كه ما به دست آوردیم، جدولی بود كه نشان دهنده معماری فعلی AMD است.یعنی، آنچه كه به زودی خواهد آمد و آنچه در آینده شاهد آن خواهیم بود.

توجه داشته باشید كه ستون "اكنون" كمی از آنچه به زودی خواهد آمد را در بر دارد كه عمدتاً پشتیبانی ازDDR ۲ می باشد. همانطور كه قبلاً هم اشاره كرده ایم، پشتیبانی از DDR۲ از سال آینده و برای Athlon ۶۴ آغاز خواهد شد، دسكتاپ و Socket F (پین۱۲۰۷) برای سرورها. توجه كنید كه با وجود شباهت سوكتM۲ و سوكت K۸ اولیه، M۲ با Opteron های فعلی و Athlon ۶۴ های قدیمی از لحاظ پین ها سازگار نخواهد بود.
ستون "آینده نزدیك" به ویژگیهایی اشاره دارد كه ممكن است از دوازده ماه آینده رفته رفته ظاهر شوند. اما به وضوح آیتم هایی مانند DDR ۳ در سال آینده عرضه نخواهند شد.

هر دو ستون "آینده نزدیك" و "اهداف آینده" توسعه مجموعه دستورالعملهای AMD ۶۴ را فهرست كرده اند كه در معماریهای AMD ارائه خواهند شد. ایده موجود در توسعه های MD۶۴ ISA بهبود عملكرد در برنامه های كاربردی خاص است. بسیار شبیه آنچه SSE۲، SSE و SSE۳ در گذشته انجام داده اند.
منبع: میکرو رایانه