سیستم های سرویس دهنده ویدئویی تحت شبکه

ویدئو سرورها سیستم هایی هستند که امکان اتصال انواع دوربینهای آنالوگ به شبکه های کامپیوتری و نیز کنترل آنها و ارسال تصاویر گرفته شده بصورت Real Time را دارند. انواع این سیستم های دارای ورودیهای ویدئویی استاندارد BNC و نیز خروجیهای تصویری بصورت آنالوگ برای اتصال به سیستمهای دیگر می باشند.

سیستم های ویدئو سرور می توانند با استفاده از ورودی ها و خروجی های استاندارد (RS232,RS485,DI/DO,...) با سیستمهای جانبی دیگر مانند: انواع مودمها و روترها، کنترل کننده های حرکتی دوربین ها (PTZ) ، سیستمهای ایمنی و... ، ارتباط بر قرار نموده و همرا با ضبط تصاویر از طریق انواع شبکه های کابلی و بیسیم (Wire Less) آنها را بصورت همزمان کنترل و وقایع را ثبت نماید.

اساس کار این سیستمها بر پایه پروتکل TCP/IP و بصورت Web Base می باشد. سیستمهای فوق با استفاده از نرم افزار تخصصی خود می تواند مدیریتی کامل را بر سیستم تصویر برداری ، ضبط ، کنترل ، امنیت و ... در مدیریت به مدیران و کاربران ارائه دهد.لازم به ذکر است این سیستمهای بصورت External امکان اتصال به تجهیزات جانبی ضبط صدا را نیز دارند.

بطور کلی ویدئو سرورها سیستمهای Stand-alone با امکانات شبکه ای جهت کنترل سیستمهای تصویری هستند.

سیستمهای ویدئو سرور میتوانند بصورت تک کانال یا چند کاناله وحتی بصورت USB کار کنند. لازم به ذکر است سیستمهای ویدئو سرور تفاوتهای زیادی با کارتهای Capture تصویری دارند . گرچه هردو یک عملیات را انجام میدهند ولی سیستم های متفاوتی دارند که توضیح خواهیم داد.