عیب یابی قطعات نیمه هادی

عنوان این فصل عیب یابی قطعات نیمه هادی می باشد. شما در این فصل آموزش می بینید که علت درست کار نکردن مدار چیست؟ همچنین آموزش عیب یابی بردهای الکترونیکی و دیود را نیز برای کامل تر شدن مقاله ارائه کرده ایم. در فصل بعدی به صورت کامل با دیود آشنا خواهید شد.
اکثر عیب ها به ذلیل باز شدن ها یا اتصال کوتاه ها پیش می آید. یکی از دلایل اتصال کوتاه یا مدار باز شدن قطعات الکترونیک در مدار تجاوز از مقدار توان مجاز می باشد.
گاهی ممکن است قطعه ای در مدار به علت چکه لحیم اتصال کوتاه شود.
Troubleshoot
پل لحیم بوجود آمده ولی یک اتصال ضعیف در برد مدارچاپی به معنی عدم اتصال بوده و نوعی باز شدن است که در اصطلاح به آن لحیم سرد می گویند. به این معنی که قطعه مزبور در مدار باز شده است.
لحیم سرد شده یعنی خاصیت رسانایی را از دست داده.
قطعه باز:
این دو نکته را به یاد داشته باشید:
۱) جریان یک قطعه باز صفر است.
۲) ولتاژ دوسر یک قطعه باز نامشخص است.
قطعه اتصال کوتاه:
۱) ولتاژ دوسر یک اتصال کوتاه همیشه صفر است.
۲) جریان یک اتصال کوتاه نامشخص است.
عیب یابی دیود
اگر اهم متر را به دیود متصل نماییم و ترمینال های اهم متر را عوض نموده و مجدداً به دیود متصل کنیم ، مقادیر قرائت شده در یک حالت اهم زیاد و در حالتی دیگر اهم کم است.
در حالت اهم کم ، دیود در بایاس مستقیم و درحالت اهم زیاد ، دیود در حالت بایاس معکوس قرار گرفته است.
بر روی دیودها معمولا یک نوار رنگی در نزدیکی کاتد قرار گرفته ؛ در هر حال وقتی اهم متری را به دیود متصل می کنیم و اهم متر مقاومت کم را نشان می دهد ، به این معنی است که دیود در بایاس مستقیم و قطب مثبت باتری داخلی اهم متر به آند و ترمینال دیگر به کاتد دیود متصل است.
دیودها معمولا به دو صورت خراب می شوند. یک حالت قطع دیود است که در این صورت وقتی آن را به اهم متر وصل می کنیم ، در هر دو حالت اهم متر مقدار زیاد را نشان می دهد.
نوع دیگر سوختن دیود اتصال کوتاه آن است و مورد دیگر نشتی شدن است.
در حالت اول اهم متر در هر دو طرف مقدار تقریباً صفر و درحالت دوم اهم متر در هر دو حالت مقاومت کمی را نشان می دهد. در واقع اگر نسبت معکوس به مستقیم دیود کمتر از ۱۰۰۰ باشد ، دیود نشتی شده است.