فايل هاي ini چیستند ؟

آموزش تعمیرات کامپیوتر-

اين فايلها در حقيقت فايل هاي متني (TXT) ساده هستند كه بوسيله برنامه Notepad مي توان آنها را به سادگي ايجاد كرد. اين فايل ها بوسيله ويندوز و برنامه هاي تحت سیستم عامل ويندوز مورد استفاده قرار مي گيرند تا اطلاعاتي در مورد خواسته هاي شما و محيط عملكرد خود ذخيره كنند. INI. مخفف initialization است.

 

ساختار فايل INI.:

فايل INI. شامل يك يا چند بخش است هر بخش با يك نام بخش (section name) آغاز مي شود كه ممكن است، هيچ يا چندين ورودي وجود داشته باشد. كه بعد از آن قرار مي گيرد.
اگر توضيحي وجود داشته باشد بعد از «سمي كالن» (;) قرار مي گيرد.
ويندوز از چندين استاندارد براي فايل هاي INI. استفاده مي كند تا اطلاعات پيكر بندي كامپيوتر را ذخيره كند. فايل هايي كه اين اطلاعات را نگهداري مي كنند عبارتند از :
WIN.INI, SYSTEM.INI, PROGMAN.INI, PROTOCOL.INI, SHARED.INI, WINFILE.INI, CONTROL.INI, SCHDPLUS.INI

نرم افزارهاي تحت ويندوز هم بعد از نصب شدن ممكن است قسمتهايي به WIN.INI اضافه كنند و همچنين خود فايل هاي INI. به دايركتوري ويندوز اضافه كنند.

ايجاد تغييرات در فايل هاي INI.
چون فايل هاي INI. از يك متن ساده استفاده مي كنند. بوسيله يك برنامه متني ساده مانند Notepad مي توانند ويرايش شوند.

منبع: میکرو رایانه