دستگاههای فتوکپی

پرينترهاي ليزري در اساس مشابه دستگاههاي فتوکپي با چند تفاوت عمده کار مي کنند. واضح ترين تفاوت منبع تصوير مي باشد. يک دستگاه فتوکپي تصوير را با انعکاس نور به تصوير هنگامي که پرينتر ليزري تصوير را در شکل ديجيتال دريافت مي کند، اسکن مي کند.

ديگر تفاوت عمده چگونگي توليد تصوير الکترو استاتيک مي باشد. هنگاميکه يک دستگاه فتوکپي به برگه هاي کاغذ نور مي تاباند نور از مناطق سفيد کاغذ به دريافت کننده تصوير منعکس مي شود اما توسط مناطق تيره کاغذ جذب مي شود. در اين فرآيند بار الکتريکي پس زمينه تخليه مي شود در حالي که تصوير الکترواستاتيک داراي بار مثبت مي شود. اين روش “With – write” ناميده مي شود.

در بيشتر پرينترهاي ليزري فرآيند برعکس است: ليزر بار خطوط تصوير الکترواستاتيک را تخليه مي کند و به پس زمينه يک بار الکتريکي مثبت مي دهد. در يک پرينتر اجراي سيستم (Write-black) آسانتر از اجراي سيستم “Write-white” مي باشد و در کل نتايج بيشتري ارائه مي دهد.

مواد اوليه تونر

يکي از موارد بسيار متفاوت و متمايز درباره پرينتر ليزري (يا دستگاه فتوکپي) تونر مي باشد. چيز بسيار عجيب اين است که جوهري که کاغذ دريافت مي کند در واقع جوهر نيست. تونر چيست؟ يک پاسخ کوتاه اين است که پودر باردار الکتريکي با دو مواد اوليه اصلي يعني رنگدانه و پلاستيک مي باشد.

نقش رنگدانه کاملاً واضح است- رنگدانه رنگي را فراهم مي کند (در يک پرينتر تک رنگ، مشکي) که متن و تصاوير را پر مي کند. اين رنگدانه با ذرات پلاستيکي مخلوط مي شود بنابراين تونر به هنگام رسيدن گرماي Fuser به آن ذوب مي شود. اين کيفيت تعداد مزاياي تونر نسبت به جوهر مايع را افزايش مي دهد. در اصل تونر به فيبرهاي تمامي انواع کاغذ مي چسبد و به اين معني است که متن به آساني به هم نريخته يا مخدوش نمي شود.

به کارگيري تونر:

پرينت ها چگونه اين تونر را براي تصاوير الکترواستاتيک موجود بر روي غلطک به کار مي گيرند؟

پودر در محفظه تونر- يک ظرف کوچک که در يک جعبه متحرک ساخته شده است- نگه داري مي شود. پرينتر تونر را از محفظه با دستگاه developer جمع آوري مي کند. “developer” در واقع مجموعه اي از دانه هاي مغناطيسي باردار منفي مي باشد. اين دانه ها به يک غلطک فلزي چرخشي چسبيده اند که از طريق تونر موجود در محفظه تونر آن ها را به حرکت در مي آورد.

از آنجائيکه اين دانه ها داراي بار الکتريکي منفي هستند، دانه هاي developer ذرات تونر مثبت را به هنگام عبور کردن از آنها جذب مي کنند. سپس غلطک دانه ها را به ترتيب بر روي غلطک پخش مي کند. تصوير الکترواستاتيک بار الکتريکي منفي قوي تري از دانه هاي developer دارد، بنابراين غلطک ذرات تونر را از خود دفع مي کند.

سپس غلطک در راستاي کاغذ حرکت مي کند که حتي بار قوي تري دارد و بنابراين تونر را به خود جذب مي کند. بعد از جذب تونر کاغذ به سرعت توسط سيم کرونا تخليه مي شود. در اين مرحله تنها چيزي که تونر را بر روي کاغذ نگه مي دارد، جاذبه است. در صورتيکه بر روي کاغذ بدميد، تصوير را کاملاً از دست خواهيد داد. صفحه کاغذ بايد از fuser عبور مي کند تا به تونر بچسبد. غلطک fuser توسط لامپ هاي داخلي گرم مي شود بنابراين پلاستيک موجود در تونر به هنگام عبور از آن ذوب مي شود.

اما چه چيزي سبب مي شود که تونر به جاي آنکه بر روي غلطک هاي Fuser جمع شود، به کاغذ بچسبد. به منظور جلوگيري از اين اتفاق، غلطک هاي fuser بايد با تفلون پوشيده شوند، مثل مواد نچسبي که از چسبيدن غذا به کف ماهي تابه جلوگيري مي کنند.
براي آشنايي بيشتر در مورد آموزش تعميرات فتوکپي مي‌توانيد به اين لينک مراجعه نماييد.