آشنایی با فایل AUTORUN INF

آموزش تعميرات کامپيوتر -در Windowsهاي 32بيتي قابليت Autoplay وچود دارد که سيستم عامل مي تواند بوسيله آن ديسک موجود در درايو را تشخيص دهد. در محيط Windows وقتي که ديسک را در درايو قرار ميدهيم , سيستم عامل به دنبال فايل AUTORUN.INF ميگردد. AUTORUN.INF يک فايل متني است که ميتوان آن را با Note Pad درست کرد.

توانايي هاي فايل AUTORUN.INF :
مسير و نام برنامه اجرايي را مشخص مي کند تا به صورت خودکار بعد از قرار دادن ديسک در درايو اجرا شود.
آيکون مورد نظر را جايگزين آيکون پيش فرض درايو قرار مي دهد.
متن مورد نظر را جايگزين متن پيش فرض مي کند.

براي شروع بايد چگونگي ايجاد يک فايل AUTORUN.INF را توضيح دهيم.
براي ايجاد فايل مي توانيد از برنامه Note Pad کمک بگيريد. بعد از ايجاد فايل بايد پسوند فايل را از TXT به INF تغيير دهيد. البته بايد دقت کنيد که حتما بايد در خط اول فرمان [Autorun] را بنويسيد.

هر دستور را هم بايد در خط جدا بنويسيد.
اگر مي خواهيد بدانيد که ديسکي که در حا ل حاضر در درايو شما قرار دارد , داراي فايل AUTORUN.INF است , بايد بر روي آيکون آن درايو کليک راست کنيد.اگر در اين منو گزينه Autorun وجود داشته باشد يعني ديسک شما فايل AUTORUN.INF را دارد.

اگر بر روي Open در اين منو کليک کنيد , مي توانيد محتويات داخل ديسک را بدون اجرا کردن Autorun مشاهده کنيد.ولي اگر روي Autoplay کليک کنيد , سيستم عامل با استفاده از برنامه Autorun.EXE فايل Autorun.INF داخل ديسک را مي خواند و دستورات داخل آن فايل را اجرا مي کند.


توضيحات:
فايل Autorun.INF براي اجراي خودکار يک برنامه مشخص در يک درايو استفاده ميشود.


چگونه مي توان ا ز اجراي خودکار Autorun.INF جلوگيري کرد؟
براي اين کار بايد پس از گذاشتن ديسک در درايو , کليد Shift را پايين نگه داريد.
دستورا ت مربوط به فايل Autorun.INF براي ا يجاد يک فايل Autorun.INF به دلخواه:

-Icon:
اين دستور براي تعيين آيکون درايو مورد نظر به جاي آيکون پيش فرض استفاده مي شود.
[Icon=iconfilename[,index

توضيحات:
Iconfilename: اسم يک فايل است با يکي از پسوند هاي BMP, DLL, ICO يا EXE که شامل آيکون مورد نظر است.
اگر فايل بيش از يک آيکون داشته باشد, مي توانيد از پارامتر index (از 0 تا N) آيکون مورد نظر را مشخص کنيد.

مثال:
در مثال زير آيکون 7 از فايل Icons.exe نشان داده مي شود.
Icon=Icons.exe,6

-Label:
با اين دستور مي توان متن مورد نظر را جايگزين Label پيش فرض درايو نمود.
Label=LabelText

مثال:
در اينجا , با اين دستور مي توان متن "Best Programs" را جايگزين Label پيش فرض درايو نمود.
Label=Best Programs

-Open:
با اين دستور ميتوان مسير يک فايل را تعيين کرد تا به هنگام گذاشتن ديسک در درايو به طور خودکار اجرا شود.
 منبع: ميکرو رايانه