چگونگی ساخت برد مدار چاپی

توليد برد مدار چاپي شامل چندين مرحله مي‌باشد. توليد برد مدار چاپي با کمک کامپيوتر توليد کنندگان هرگز فايل Gerber يا Excellon را به طور مستقيم در تجهيزات خود استفاده نمي‌کنند، اما هميشه آنها را به کمک سيستم توليد کامپيوتر (CAM) خود مي‌خوانند. برد مدار چاپي نمي‌تواند بصورت حرفه‌اي و بدون يک سيستم CAM توابع زير را انجام دهد:

ورودي اطلاعات گربر
تاييد داده. DFM اختياري
جبران انحراف در فرآيندهاي توليد (به عنوان مثال پوسته پوسته شدن براي تحريف جبران در طول ورقه ورقه شدن)
Panelize
خروجي ابزارهاي ديجيتال (تصاوير لايه، فايل‌هاي تمرين، داده AOI، فايل‌هاي آزمون برق)
Panelization[ويرايش]
Panelization روشي مورد استفاده براي رسيدگي به برد مدار چاپي است بيش از حد کوچک براي پردازش مي‌باشد. تعدادي از مدارهاي يکسان بر روي يک بُرد بزرگتر (پانل) چاپ مي‌شوند که پس از آن مي‌توانند به صورت طبيعي به کار گرفته شوند. زماني که همه پردازش‌هاي ديگر کامل شده است. پنل جدا شده را به برد مدار چاپي منحصر ديگري متصل مي‌کنند جدا کردن برد مدار چاپي تکي است چرا که اغلب بوسيله مته يا مسيريابي پرفوراسيون در امتداد مرزهاي مدارهاي مشخص، شبيه به يک ورق تمبر پستي صورت مي‌گيرد. روش ديگر، که فضاي کمتري مي‌خواهد، اين است که شيار-V شکل در سراسر ابعاد پانل را قطع کرد. برد مدار چاپي تکي را مي‌توان در طول اين خط ضعيف جدا کرد.

اين فرايند از بين بردن برد مدار چاپي تکي از بُرد بزرگتر را Depaneling مي‌نامند. در حالي که حفر / سوراخ پرفوراسيون و شيار براي تعدادي از سال‌هاي مشترک بودند، اما امروزه اغلب توسط ليزر استفاده مي‌شود، که بُرد با هيچ تماسي جدا مي‌شود. اين مسئله موجب کاهش تنش در مدارهاي شکننده ناشي از گشتاور مي‌باشد. اين روش اغلب با ورود کامل بُرد به دستگاه depaneling از طريق نوار نقاله صورت مي‌گيرد، که به قطعات تکي توسط ليزر برش مي‌خورد، از طريق نوار نقاله اتوماتيک از سيستم خارج مي‌شود، و گاهي اوقات در طرف ديگر انباشته مي‌شود. آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي