فتوکپي ساده و فوري

آيا مي خواهيد بدون داشتن دستگاه فتوکپي، با کمترين هزينه و در کوتاهترين زمان و با مواد اوليه خيلي ساده و پيش پا افتاده، هر تصوير از هر مجله و کتاب را که مي خواهيد، فتوکپي کنيد؟ پس ابتدا وسايل لازم را فراهم سازيد.

وسايل مورد نياز :
تصوير دلخواه از مجله يا کتاب
چند کاغذ سفيد بدون خط کشي
يک قاشق فلزي
يک قطعه صابون معمولي
آب
پنبه
تربانتين (تربانتين را در ظرف هاي پلاستيکي يک ليتري از مغازه هاي رنگ فروشي مي توانيد تهيه کنيد.)
اکنون در يک بطري تقريبا دهن گشاد مقداري تربانتين بريزيد و روي آن آب اضافه نماييد. براي يک قاشق تربانتين چهار قاشق آب لازم است. قطعه صابون را نيز توي اين بطري بياندازيد و آن قدر اين سه ماده را به هم بزنيد که صابون کاملاً حل شود.

با اين مايع مي توانيد فتوکپي کنيد :
به اين ترتيب که عکس دلخواه را انتخاب کرده و دور آن را با قيچي ببريد. آن را روي يک دسته کاغذ روزنامه و يا سطح يک ميز قرار دهيد.

روي آن تصوير به مقدار کافي از محلول فوق بماليد. براي اين کار پنبه را به مايع مزبور آغشته کنيد و روي تصوير مورد نظر بماليد. روي آن يک صفحه کاغذ سفيد قرار دهيد.

با يک دست کاغذ را روي تصوير ثابت نگهداريد و با دست ديگر پشت قاشق را روي کاغذ سفيد بماليد و اطمينان حاصل کنيد که تمام قسمت هاي مختلف تصوير در زير کاغذ سفيد تحت فشار قاشق قرار گرفته و تماس کامل بين کاغذ و تصوير حاصل شده است.

حالا کاغذ سفيد را از روي تصوير جدا کنيد. ملاحظه خواهيد کرد که تصوير مطلوب شما روي کاغذ فتوکپي شده است.
فتوکپي ساده و فوري
اين تصوير موقتي نيست و براي هميشه روي کاغذ يا گوشه اي از دفتر شما باقي خواهد ماند. عجيب اينکه تصاوير رنگي را به همين روش مي توانيد از کتابها و مجلات مختلف کپي کنيد. فقط بايد بگوييم، در مورد اسکناس اين روش بي نتيجه است، زيرا ماده چاپ اسکناس با مرکب هاي معمولي به کار رفته در چاپخانه ها کاملاً متفاوت است.

همچنين مي توانيد با استفاده از اين مايع تصاوير دلخواه خود را بر روي لباس هاي سفيد رنگ کپي کنيد، ولي به شما پيشنهاد مي کنم ابتدا اين کار را بر روي يک کاغذ سفيد انجام دهيد و اگر از نتيجه کار راضي بوديد، اين کار را بر روي يک لباس کهنه و بلااستفاده انجام دهيد و سپس اگر باز هم کيفيت تصوير کپي شده رضايت بخش بود، آن را بر روي لباس تازه خود کپي کنيد. باز هم تاکيد مي کنم، که اين کار را تنها بر روي لباس سفيد رنگ امتحان کنيد. از اين روش مي توانيد براي کپي تصاوير مورد نظر خود بر روي سطوح ديگر مانند چوب نيز استفاده کنيد.

نکته اي ديگر اين که، بهتر است اين آزمايش را در فضاي باز و يا جايي که هوا به خوبي جريان دارد، انجام دهيد. و از تماس مايع آزمايش با چشم هاي خود، خودداري کنيد.