آشنایی با قطعه سخت افزاری هارد دیسک

ما در زير چندين تعريف و توضيح از اين قطعه داده ايم تا با آن به صورت کامل آشنايي پيدا کنيد و مطالب را به راحتي درک کنيد.
تعريف هارد ديسک
هارد ديسک (Hard Disk) يا سخت ديسک يکي ديگر از حافظه هاي جانبي است که به غلط بعضي ها آنرا جزء حافظه اصلي مي دانند. چون جنس صفحات ديسک آن بسيار سخت و محکم مي باشد و زود خراب نمي شود به آن سخت ديسک مي گويند. همچنين به دليل آنکه از چند صفحه ديسک روي هم سوار شده ساخته شده است. پس از گنجايش حافظه بيشماري سود مي برد. انواع و اقسام مختلفي از هارد ديسک موجود مي باشد. هارد ديسک در ظرفيت هاي متفاوت و به صورت ثابت و متحرک.
يک ديسک مغناطيسي چرخنده است که داده هاي کامپيوتر در آن ذخيره مي شود. اين دبسک ها مي توانند چند ده گيگابايت ظرفيت داشته باشند.
هارد ديسک، سومين نوع حافظه است که اطلاعات به صورت ماندگار در آن نگهداري مي شوند. سه عامل زير، هارد ديسک را از Ram و Rom متمايز مي گردانند:
روش ذخيره سازي اطلاعات بر روي هارد ديسک : ديسک ها اطلاعات را به صورت مغناطيسي و به همان روشي که در نوارهاي موسيقي يا نوارهاي ويديو از آن استفاده مي شود نگهداري مي کنند. در حالي که در Rom و Ram اطلاعات به صورت الکترونيکي ذخيره مي شود.
سرعت پايين تر ديسک سخت : خواندن و نوشتن اطلاعات در يک ديسک مغناطيسي مستلزم حرکت مکانيکي هد خواندن و نوشتن روي ديسک است. به همين دليل، سرعت خواندن يا نوشتن اطلاعات روي ديسک در مقايسه با رم يا رام پايين تر است.
شکنندگي بيشتر : حرکت تکراري اجزاي ديسک باعث مي شود که اين نوع فضاي ذخيره سازي اطلاعات در مقايسه با Ram يا Rom زودتر دچار اشکال شود.
حافظه بلند مدت کامپيوتر
ديسک درايو يک کامپيوتر که اغلب با نام هارد ديسک شناخته مي شود، حافظه بلند مدت آن را تشکيل مي دهد. برخي کامپيوتر ها بيش از يک هارد ديسک دارند.
ظرفيت هارد ديسک کامپيوتر نيز مانند RAm بر حسب بايت سنجيده مي شود، ولي ظرفيت يک هارد ديسک در مقايسه با رم بسيار بالاتر است. يک کامپيوتر مدرن امروزي نوعاً داراي ديسک درايوي به ظرفيت 20 تا 120 گيگابايت است.
ظرفيت ديسک درايو تأثير چنداني روي سرعت بهره برداري از کامپيوتر نخواهد داشت. با اين حال، هنگام خريداري يک کامپيوتر، سومين عاملي که بعد از سرعت پردازنده و ظرفيت Ram کارآيي کاميپوتر را مشخص مي کند ظرفيت هارد درايو است.
اطلاعات به طور ماندگار روي هارد ديسک کامپيوتر باقي مي ماند و با خاموش کردن کامپيوتر، اطلاعات موجود در هارد ديسک کامپيوتر از بين نمي روند.
هارد ديسک خارجي
هارد ديسک هاي خارجي، ديسک درايو هايي هستند که کاملاً به هارد ديسک هاي داخلي معمولي شباهت دارند با يک تفاوت که اين ديسک درايو ها قابل جابجايي هستند. اين درايو ها مي توانند تا چندين ترابايت اطلاعات را در خود ذخيره کنند. يکي از معايب اين ديسک درايو ها اين است که زود خراب مي شوند. اين مطلب نکاتي را در مورد آموزش تعميرات هارد ارائه مي دهد.