عملکرد هارد

عملکرد يک هارد ديسک مشابه يک نوار کاست بوده و از يک روش يکسان براي ضبط مغناطيسي استفاده مي نمايند. هارد ديسک ونوار کاست از امکانات ذخيره سازي مغناطيسي يکساني نيز استفاده مي نمايند.در چنين مواردي مي توان بسادگي اطلاعاتي را حذف و يا مجددا" بازنويسي کرد. اطلاعات ذخيره شده بر روي هر يک از رسانه هاي فوق ، ساليان سال باقي خواهند ماند. عليرغم وجود شباهت هاي موجود ، رسانه هاي فوق در مواردي نيز با يکديگر متفاوت مي باشند.
لايه مغناطيسي بر روي يک نوار کاست بر روي يک سطح پلاستيکي نازک توزيع مي گردد. در هارد ديسک لايه مغناطيسي بر روي يک ديسک شيشه اي ويا يک آلومينيوم اشباح شده قرار خواهد گرفت . در ادامه سطح آنها بخوبي صيقل داده مي شود.
- در نوار کاست براي استفاده از هر يک از آيتم هاي ذخيره شده مي بايست بصورت ترتيبي ( سرعت معمولي و يا سرعت بالا) در محل مورد نظر مستقر تا امکان بازيابي ( شنيدن ) آيتم دلخواه فراهم گردد. در رابطه با هارد ديسک ها مي توان بسرعت در هر نقظه دلخواه مستفر و اقدام به بازيابي ( خواندن و يا نوشتن ) اطلاعات مورد نظر کرد.
-در يک نوار کاست ، هد مربوط به خواندن / نوشتن مي بايست سطح نوار را مستقيما" لمس نمايد. در هارد ديسک هد خواندن و نوشتن در روي ديسک به پرواز در مي آيد! ( هرگز آن را لمس نخواهد کرد )
-نوار کاست موجود در ضبط صوت در هر ثانيه 2 اينچ ( 5/08 سانتيمتر ) جابجا مي گردد. گرداننده هارد ديسک مي تواند هد مربوط به هارد ديسک را در هر ثانيه 3000 اينچ به چرخش در آورد .
- يک هارد ديسک پيشرفته قادر به ذخيره سازي حجم بسيار بالائي از اطلاعات در فضائي اندک و بازيابي اطلاعات با سرعت بسيار بالا است . اطلاعات ذخيره شده برروي هارد ديسک در قالب مجموعه اي از فايل ها ذخيره مي گردند. فايل نامي ديگر براي مجموعه اي از بايت ها است که بنوعي در آنها اطلاعاتي مرتبط به هم ذخيره شده است . زمانيکه برنامه اي اجراء و در خواست فايلي را داشته باشد، هارد ديسک اطلاعات را بازيابي و آنها براي استفاده پردازنده ارسال خواهد کرد. اين مطلب نکاتي را در مورد آموزش تعميرات هارد ارائه مي دهد.