آینه سمند

آينه بغل سمند LX

آينه سمند lx مدل معروف خانواده سمند است در اين مدل اصلاحاتي انجام گرفته و اپشن هاي بهتري به سمند اضافه شده است. از جمله آينه هاي جانبي برقي شدند. در آينه هاي تاشو برقي  سمند lx حرکت عمودي و افقي آينه ها توسط موتوري الکتريکي با واسطه چرخ دندهايي کوچک انجام ميشود.           
يکي از استانداردهاي ايمني مربوط به اينه بغل خودرو اين است که آينه هاي بغل خودرو بايد طوري روي درب يا بدنه (ستون) خودرو نصب شوند تا در برخورد با يک استوانه فرضي کمترين اسيب و ضربه را به آن استوانه (که در واقع منظور انسان مي باشد) وارد سازند و در واقع تاشوندگي در هر دو جهت را داشته باشند. در ضمن شما مي توانيد براي خريد و نصب و تعويض انواع شيشه خودرو با شماره تلفن هاي ما در تماس باشيد و يا از طريق سايت سفارش خود را ثبت کنيد.

 

آينه راهنما دار تاشو برقي سمند

پس از انجام تحقيقات و آزمايشات فني متعدد توسط متخصصين مشخص شد وجود راهنما روي آينه بغل ماشين بهتر و موثر تر از وجود راهنما روي گلگير خودروها مي باشد. طبق استاندارد بين الملي آينه بغل هر خودرو بايد متناسب با بدنه و نسبت تصويري 1:1 به شدت ميدان ديد را محدود سازد.