بررسی انواع توزیع نور منطقه ای تجهیزات روشنایی

همه تجهیزات روشنایی منطقه ای با هم برابر نیستند. حتی اگر شما برای انتخاب درجه حرارت رنگ مناسب، خروجی لومن و ولتاژ  HID، تحقیقات کاملی انجام داده باشید، انتخاب نوع توزیع نادرست نور ممکن است تاثیر منفی بر روی طراحی روشنایی شما داشته باشد. نوع توزیع نور ثابتی است که الگوی نور منتشر شده را نشان می دهد. برخی از انواع توزیع برای مناطق خاص مناسبتر از دیگران هستند. بسته به این که در انباری در محیط داخلی هستید و یا یک پارکینگ در فضای باز، یک توزیع نور مطلوب برای شما وجود دارد.
نوع I
توزیع نور نوع I دارای یک الگوی نور بلند و باریک است که برای پیاده روها، گردشگاه ها و راهروها مناسب است. لامپ هایی با این نوع توزیع نور به طور معمول در نزدیکی مرکز مسیر نصب می شوند. الگوی جانبی دو طرفه نور را در دو طرف تجهیزات نوری  در دو جهت متضاد منتشر می کند و از دو طرف دیگر نور را کم می کند. توزیع نور نوع I اغلب برای روشن کردن راهروهای فضای مغازه ها یا انبارهایی با قفسه های بلند استفاده می شود. قرار دادن این تجهیزات به موازات راهروها حدود 50 درصد کارآمد تر از تنظیم نور به صرت عمودی است ، چرا که بیشتر نور مورد نیاز شما بالای قفسه های از بین می رود.
نوع II
توزیع نور نوع II باریکترین توزیعی است که هنوز هم مسیر جلوی پا را روشن می کند. لامپ هایی با این الگوی نور اغلب در لبه های خیابان های کوچک تر، مسیرهای پیاده روی و گردشگاه های گسترده نصب می شوند. این نوع توزیع نور، مسیر را حدود 1.5 برابر وسیع تر از ارتفاع عمودی تجهیزات، روشن می کند به این معنی که اگر ارتفاع پایه آن سه متر باشد، حدود چهار متر و نیم اطرافش را روشن می کند.
نوع III

توزیع نوع III بسیار شبیه به توزیع نور نوع II اما گسترده تر است، توزیع نوع III یک الگوی نور است که 2.75 برابر گسترده تر از ارتفاع نصب تجهیزات پخش می شود. بنابراین، یک پایه با ارتفاع سه متر ، حدود هشت متر و نیم اطرافش را روشن می کند. این الگوی نور برای روشنایی محیط پارکینگ ها و در امتداد لبه های فضای باز و  همچنین جاده های بزرگ و راهرو های پارکینگ ها در نظر گرفته شده است. این الگو، نور را به جلو می تاباند  بنابراین برای استفاده در کنار  جاده ها و گذرگاه های کنار جاده ها  مناسب تر است تا مرکز آنها . تجهیزات نوری با الگوی توزیع نوع  III برای جاده های بزرگ و راهروهای پارکینگ ها گزینه محبوبی هستند.
نوع IV

توزیع نور نوع IV دارای وسیعترین الگوی  تابش نور است، به این معنی که بیشتر نورها به سمت خارج تابیده می شوند  و نور بسیار کمی در پشت دستگاه قرار می گیرد. این نوع توزیع نور بسیار بیشتر از سه نوع اولی است که بحث شد. لامپ هایی با این نوع توزیع معمولا در امتداد محدوده و دو طرف ساختمان برای روشنایی امنیتی نصب می شوند. همچنین انتخاب خوبی برای نورپردازی  فضاهای ورزشی باز هستند.
نوع V
 این نوع توزیع ، برای فضاهای باز بزرگ مانند تقاطع ها، پارکینگ های بزرگ، و مرکز جاده ها طراحی شده است، توزیع نور نوع V تابش مستقیم در الگوی دایره ای یا مربعی در تمام جهات در اطراف تجهیزات است. این نوع توزیع نور برای فضاهای باز بزرگ مانند میان جاد ها ، تقاطع ها و راهرو های پارکینگ های بزرگ مناسب است و هر کجا که یک الگوی نور یکنواخت نیاز باشد. تفاوت اصلی بین توزیع معمولی نوع V و توزیع مربع نوع V (بعضی اوقات به عنوان «نوع VS»  نیز نامیده می شود) این است که الگوهای نور مربع در مناطقی مناسب تر هستند که باید مرزهای ناحیه روشن شده، دقیقا مشخص باشند.