درباره ecu خودرو

ecu مخفف عبارت electronic control unit به معني واحد کنترل الکترونيکي مي باشد که مغز همه کاره يک خودروي انژکتوري است و مسئوليت هدايت و کنترل خودرو به عهده آن است.
اين قطعه يك ميكرو كامپيوتر كوچك است که در داخل اتاقک موتور ماشين جاي گرفته است و مي تواند اطلاعاتي را به صورت زنده و همزمان از سنسور هاي مختلف وابسته بگيرد و با تعيين شرايط لحظه اي موتور براي اجزاي مختلف موتور فراميني را صادر کند تا از اين طريق زمان و مدت پاشش سوخت، زمان جرقه و فراهم سازي شرايط مناسب براي ايجاد بهترين احتراق در داخل سيلندر تامين شود.

حال شايد در ذهنتان اين سوال ايجاد شود که سنسور چيست ؟
- سنسورها کيت هاي انژکتوري هستندکه هر چه تعداد آنها بيشتر باشد ،به ECU در درک بهتر شرايط موتور کمک مي کند. سنسورهاي مهم خودروهاي انژکتوري عبارتند از : سنسور دور يا RPM، سنسور فشار داخل مانيفولد يا MAP، سنسور دريچه گاز يا TPS، سنسور دماي آب يا CTS، سنسور دماي هوا ATS، سنسور اکسيژن يا لاندا، سنسور ضربه و .... اين مطلب مي تواند نکاتي در مورد آموزش تعميرات ECU ارائه دهد.