نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه یا PM چیست

سرویس نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) مجموعه فعالیت ها و روش های منظم و دوره ای است که به منظور بررسی وضعیت موجود, به روز رسانی و حفظ تجهیزات در شرایط مطلوب,انجام می شود . به نحوی که افزایش بهره وری و کاهش فرسایش تجهیزات و در نتیجه کاهش هزینه های سنگین خرید و تعمیرات قطعه برای مجموعه به حداقل برسد.

اهداف:
هدف از اجرایPM را می توان به موارد ذیل خلاصه نمود:
1- بیشینه کردن دوره عمر مفید دستگاه ها و تجهیزات
2- بیشینه کردن قابلیت اطمینان دستگاه ها و تجهیزات
3- بیشینه کردن کارایی کل تجهیزات
4- کمینه کردن تعمیرات اتفاقی دستگاه هاو ماشين آلات
5- تحت کنترل در آوردن توقفات و جلوگیری از خرابی های عظیم به دلیل بروز یک اشکال جزیی و کم نمودن تعداد دفعات از کار افتادن تجهیزات
6- تحت کنترل درآوردن موجودی قطعات یدکی در انبار و ایجاد نظم و ترتیب و استاندارد کردن امور مربوطه
7- کاهش هزینه های تعمیرات تکراری و متوالی و در نتیجه استفاده بهتر از قطعات یدکی
8- افزایش کیفیت راهبری و جلوگیری از اتلاف وقت و جلوگیری از فراموشی برخی از تعمیرات در زمان توقف
9- زمان سنجی و روش سنجی فعالیت های تعمیری و تولیدی و در نتیجه بالا بردن بهره وری

شاخصه هاي تعميرات سنتي
1-تعمير دستگاه، پس از خرابی آن
2- انجام سرويس ها و بازديدها بصورت ناقص، متفرق و سليقه اي
3-عدم ثبت مستمر اطلاعات تعميراتي
4-عدم بررسي و تجزيه و تحليل اطلاعات ثبت شده و صدور گزارش هاي مورد نياز
5-عدم بهره برداري از نتايج گزارشات به منظور اصلاح روشها

نقاط ضعف و قوت نگرش سنتی
نکات قوت:
1- بومی بودن و جا افتاده بودن روش سنتی
2- سنخیت داشتن شاخصه های تعمیرات,با سایر امور جاری در کشور.
نکات ضعف:
1-عدم توان بکارگیری دانش و فن آوری های جدید.
2-معلوم نبودن قابلیت اطمینان و ضریب آمادگی دستگاه ها.
3-وابستگی کامل سیستم به دانش و حافظه تعمیرکاران (به علت مستند نکردن فعالیت های تعمیراتی)
4-عدم ثبات در (سازمان,روش و فرآیندها) پس از هر جابجائی نیروی انسانی (مدیر تعمیرات یا تعمیرکار).
5- روشن نبودن مقصرین احتمالی در خرابی ها. به دلیل عدم وجود شرح وظیفه و دستورالعمل ها