چاپگرهای سوزنی

آموزش تعميرات پرينتر - چاپ در چاپگرهاي سوزني حاصل ضربه يک سوزن برروي نوار جوهري ( ريبون ) و اثر يک نقطه برروي کاغذ و يا سطح چاپ است . چاپ در چاپگرهاي سوزني حاصل ضربه يک سوزن برروي نوار جوهري ( ريبون ) و اثر يک نقطه برروي کاغذ و يا سطح چاپ است . مجموعه نقاط يک خط و مجموعه خطوط يک حرف ( کاراکتر) را تشکيل مي دهد . اين يک روش مشترک چاپ در کليه چاپگرهاي سوزني مي باشد . بنابراين کيفيت بالاي چاپ را تعداد نقطه هاي بيشتر يا به عبارتي تعداد ضربات بيشتر سوزنها و تراکم نقاط تضمين ميکند . تعداد ضربهاي بيشتر هر اندازه که محصول چاپي را خوانا تر کند . به همان اندازه سرعت را پايين مي اورد . مثلا در چاپگرهاي چاپ سريع تقريبا سرعت 2 برابر چاپ با کيفيت همان چاپگر مي باشد . بدين منظور براي کيفيت بيشتر چاپگر يک چاپ را يا با مکث بيشتري انجام ميدهد يا دو بار يعني در رفت و برگشت چاپ ميکند. در چاپگرهاي سوزني هميشه هد عنوان عضوي فعال که دايما عرض کاغذ را طي ميکند نيست . در مکانيسم چاپگرهاي سوزني- خطي به مقدار عرض کاغذ هدهاي سوزني تعبيه شده است که با لرزش اندک هد هر سون توان چا پ 4 کاراکتر را پوشش ميدهد . يعني تقريبا در يک واحد زماني يک خط کامل و يا چند خط چاپ ميشود . موارد استفاده از چاپگرهاي پر سر و صداي سوزني هم اکنون نيز بسيار گسترده است و در سيستمهاي اداري علي الخصوص با نکها و موسسات مالي اين نوع چاپگر مورد استفاده بيشتري دارد . اين چاپگرها علاوه بر کم هزينه بودن مواد مصرفي از اصطحلاک فني بسيار پاييني بهره ميبرند . معمولا عمر مفيد يک چاپگر سوزني 10 سال ميباشد که در طول اين مدت با هزينه هاي بسيار پايين قابل نگهداري تا سالهاي بيشتري نيز هست .
به علت سيستم چاپ مشابه با حکاکي و عمق اثر گذاري چاپ اين نوع از چاپگر از ضرايب ايمني و ماندگاري بيشتري برخوردار است .
پر صدا بودن و گران قيمت بودن اين چاپگرها نميتواند از قابليتها و کارامد بودن اين چاپگرها چيزي بکاهد .