کارت گرافیک با مشکل مواجه شده است

مطلب پيش رو کمک به آموزش تعمير کامپيوتر از نظر کارت گرافيک مي کند. براي مشخص کردن اشکالات مربوط به يک کارت گرافيکي مستقل ، کامپيوتر را خاموش کنيد و کيس را باز نمائيد . در حالي که کامپيوتر هنوز هم به برق متصل است و قبل از لمس کردن قطعات داخلي آن ، براي تخليه الکتريسيته ساکن ، يکي از بخش هاي فلزي رنگ نشده را لمس نمائيد . سپس ، کابل برق را درآوريد ، کابل ويدئويي را جدا کنيد و کارت گرافيکي را چک کنيد . اگر کارت گرافيکي به درستي در شکاف توسعه جاي گرفته بود يا اگر گرد و خاک زيادي بر روي آن نشسته بود که چک کردن آن را دشوار مي کرد در نتيجه بايد کانکتورهاي منبع تغذيه را در آوريد . پيچ هاي پشتي را باز کنيد و کارت را از شکاف توسعه بيرون بکشيد . ممکن است براي آزاد کردن کارت گرافيکي مجبور باشيد زبانه آن را خم کنيد . پس از انجام اين کار ، با دقت زياد کارت را از شکاف توسعه درآوريد . حالا کارت را به دقت بررسي کنيد ، گرد و خاک را از روي آن پاک کنيد و همچنين شکاف توسعه مادربرد را نيز تميز کنيد . کارت گرافيکي را دوباره در سر جاي خود قرار دهيد و اطمينان حاصل کنيد که با شکاف ، align شده باشد . پيچ هاي آن را ببنديد ، کابل ويديوئي را به آن متصل کنيد و کيس را ببنديد و کامپيوتر را روشن کنيد .

اگر شما کارت گرافيکي ديگري نيز بر روي سيستم خود داريد، آن را در شکاف توسعه همين کارت نصب کنيد . اگر اين کار نيز مشکل شما را حل نکرد ، احتمالاً بايد اشکال کارت گرافيکي را بررسي و برطرف کنيد .

اجزا و قطعات داخلي کامپيوتر را چک کنيد . گاهي اوقات ، قطعاتي که در مجاورت مانيتور يا کارت گرافيکي قرار گرفته اند مي توانند باعث بروز مشکلات ويدئويي شوند. يکي از اين اشکالات رايج ، به ram مربوط مي شود. اگر ماژول هاي رم موجود بر روي سيستم شما به شکلي نادرست نصب شده باشند و يا از کار افتاده باشند ، صفحه نمايش شما شناسايي نمي شود و کامپيوتر بوت نمي گردد . کامپيوتر از خاموش کنيد . يک قسمت فلزي از کيس را براي تخليه الکتريسيته ساکن لمس کنيد و کامپيوتر را از برق بکشيد . ماژول هاي رم عموماً در سمت راست پردازنده قرار دارند . براي برداشتن ماژول ها ، کليپ هايي را که در دو انتهاي هر ماژول قرار دارند فشار دهيد . با انجام اين کار ، ماژول ها بايد از شکاف خود بيرون بزنند . ماژول ها را براي آگاهي از خرابي هاي قابل رويت چک کنيد ، گرد و غبار آن ها را پاک کنيد و چنان چه از نظر فيزيکي اشکالي در آن ها مشاهده نکرديد ، آن ها را مجدداً سر جاي خود بگذاريد . اطمينان حاصل کنيد که ماژول ها به درستي در شکاف هاي خود قرار گرفته باشند و سپس ماژول ها را براي جاي گرفتن در شکاف هاي مربوطه رو به پائين فشار دهيد . کيس را ببنديد . پي سي را به برق متصل کنيد و آن را روشن نمائيد . اگر مشکل هنوز هم وجود داشت . ممکن است نياز به عيب يابي ram داشته باشيد .

اگر بعد از امتحان تمام راه هاي بالا هنوز هم نمي توانيد تصويري بر روي مانيتور خود ببينيد ، هر يک از قطعات پي سي شما مي تواند باعث بروز اين اشکال شده باشند.

CMOS را پاک کنيد . CMOS (يا Complimentary Metal Oxide Semiconductor ) ، زمان ساعت داخلي و تنظيمات سيستمي اصلي کامپيوتر شما را نگه مي دارد. اگر تنظيمات BIOS به شکلي نادرست تعريف شده باشند و کامپيوتر شما بوت نشود. ممکن است نياز به پاک کردن حافظه CMOS و بازيابي تنظيمات پي سي به حالت کارخانه اي پيدا کنيد .

سعي نکنيد CMOS را دست کاري کنيد مگر اين که به اين کار وارد باشيد . در اين فرآيند بايد کيس کامپيوتر را باز کنيد ، در نتيجه اين کار را با احتياط انجام دهيد . کامپيوتر را خاموش کنيد ، کيس را باز کنيد ، الکتريسيته ساکن را همان گونه که در بالا توضيح داده شد تخليه کنيد و کامپيوتر را از برق بکشيد . سپس مکان باطري دکمه اي سيستم را که انرژي CMOS را تامين مي کند مشخص کنيد اين باطري شبيه به يک سکه است . در نزديکي اين باطري ، شما مي توانيد جامپر CMOS را مشاهده کنيد که از سه جامپر يا پين بر روي مادربرد تشکيل مي شود . براي پاک کردن حافظه CMOS ، cap جامپر را برداريد و آن را حرکت دهيد و آن را در پين مياني قرار دهيد . cap را در حدود 10 ثانيه در همين جا قرار دهيد . سپس ، cap جامپر را به محل اوليه خود برگردانيد ، بازگرداندن آن به مکان اوليه بسيار مهم است زيرا در غير اين صورت کامپيوتر بوتنخواهد شد . وقتي CMOS پاک شد ، کيس را ببنديد ، پي سي را به برق متصل کنيد و آن را روشن کنيد . ممکن است در حالي که کامپيوتر بوت مي شود مجبور باشيد براي تائيد اين که تنظيمات کامپيوتر به حالت کارخانه اي بازگشته ، دکمه اي را فشار دهيد .