پرواز مغناطیسی

تصور کنید که در حال مسافرت به یک شهر دور دست هستنید و این مسافت بسیار طولانی را در مدت کوتاهی با سرعت هزار متر بر ثانیه طی می‌کنید. همچنین تصور کنید که این مسافرت را با آسایش کامل ، در حالی که در روی یک صندلی بسیار راحت و جادار لم داده‌اید و وسایل مسافرت خود را در دسترس دارید، انجام می‌دهید. شاید تصور این مطلب سخت باشد، اما می‌توان در نظر گرفت که وسیله نقلیه شما بی صدا حرکت می‌کند. از خارج کسی نمی‌تواند شما را ببیند و مصرف انرژی این وسیله از سوخت یک لیتر بنزین هم کمتر است. آری همه مطالبی که اشاره شد در قلمرو ، مهندسی مبتنی بر فیزیک پرواز مغناطیسی قرار دارد. آموزش تعمیرات بردهای الکترونیکی

منظور از پرواز مغناطیسی چیست؟
منظور از پرواز مغناطیسی استفاده از وسیله نقلیه‌ای است که با چرخ روی جاده یا ریل حرکت نمی‌کند، یا با نیروهای آئرودینامیک در هوا پرواز نمی‌کند، بلکه حرکت آن در اثر نیروی قوی بالابری حاصل از بر همکنش جریان الکتریکی با میدان مغناطیسی انجام می‌شود. این نیرو بدون تماس فیزیکی و بدون نیاز به یک محیط آئرودینامیکی ، مانند هوا ، تأمین می‌شود. با استفاده از این روش به راحتی می‌توان دریافت که محیط ایده آل برای یک وسیله با پرواز مغناطیسی خلا است.

مزایای پرواز مغناطیسی
با تمام محسناتی که در بزرگراهها ، راه آهن یا فرودگاه و سیستمهای ترابری وجود دارد، این وسایل مردم را به بهای آلودگی صوتی ، آلودگی هوا و با مصرف زیاد انرژی جابجا می‌کنند. در مورد یک سیستم ترابری خوب غالبا انسان به سرعت زیاد ، با صرفه بودن و راحتی و آسایش می‌اندیشد. اما همواره باید مواردی را که در سهولت کاربرد سیستم و سلامت محیط اطراف دخالت دارند، نیز در نظر بگیریم. از جمله این موارد می‌توان سکوت ، استفاده کمتر از زمین‌های حاصلخیز و فارغ بودن از آلودگی شیمیایی محیط زیست را نام برد.
با پرواز مغناطیسی می‌توان به تمام این تسهیلات دست پیدا کرد. ما همواره براین باوریم که تنها با هواپیما می‌توان به سرعتهای الا دست یافت و برای داشتن چنین سرعتهایی باید مسافرت در فضای کم و خم کردن زانوهای خود در صندلیهای کوچک را قبول کنیم. اما در پرواز مغناطیسی تمام این محدودیتها از بین می‌روند. در مسافرت در خلا قطر وسیله نقلیه می‌تواند خیلی کم باشد و در نتیجه نیازی نیست که تونل مسیر حرکت بزرگ باشد. از نظر آئرودینامیکی نیز هیچگونه محدودیتی برای طول وسیله نقلیه وجود ندارد.