پرواز مغناطیسی

تصور کنيد که در حال مسافرت به يک شهر دور دست هستنيد و اين مسافت بسيار طولاني را در مدت کوتاهي با سرعت هزار متر بر ثانيه طي مي‌کنيد. همچنين تصور کنيد که اين مسافرت را با آسايش کامل ، در حالي که در روي يک صندلي بسيار راحت و جادار لم داده‌ايد و وسايل مسافرت خود را در دسترس داريد، انجام مي‌دهيد. شايد تصور اين مطلب سخت باشد، اما مي‌توان در نظر گرفت که وسيله نقليه شما بي صدا حرکت مي‌کند. از خارج کسي نمي‌تواند شما را ببيند و مصرف انرژي اين وسيله از سوخت يک ليتر بنزين هم کمتر است. آري همه مطالبي که اشاره شد در قلمرو ، مهندسي مبتني بر فيزيک پرواز مغناطيسي قرار دارد. آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي

منظور از پرواز مغناطيسي چيست؟
منظور از پرواز مغناطيسي استفاده از وسيله نقليه‌اي است که با چرخ روي جاده يا ريل حرکت نمي‌کند، يا با نيروهاي آئروديناميک در هوا پرواز نمي‌کند، بلکه حرکت آن در اثر نيروي قوي بالابري حاصل از بر همکنش جريان الکتريکي با ميدان مغناطيسي انجام مي‌شود. اين نيرو بدون تماس فيزيکي و بدون نياز به يک محيط آئروديناميکي ، مانند هوا ، تأمين مي‌شود. با استفاده از اين روش به راحتي مي‌توان دريافت که محيط ايده آل براي يک وسيله با پرواز مغناطيسي خلا است.

مزاياي پرواز مغناطيسي
با تمام محسناتي که در بزرگراهها ، راه آهن يا فرودگاه و سيستمهاي ترابري وجود دارد، اين وسايل مردم را به بهاي آلودگي صوتي ، آلودگي هوا و با مصرف زياد انرژي جابجا مي‌کنند. در مورد يک سيستم ترابري خوب غالبا انسان به سرعت زياد ، با صرفه بودن و راحتي و آسايش مي‌انديشد. اما همواره بايد مواردي را که در سهولت کاربرد سيستم و سلامت محيط اطراف دخالت دارند، نيز در نظر بگيريم. از جمله اين موارد مي‌توان سکوت ، استفاده کمتر از زمين‌هاي حاصلخيز و فارغ بودن از آلودگي شيميايي محيط زيست را نام برد.
با پرواز مغناطيسي مي‌توان به تمام اين تسهيلات دست پيدا کرد. ما همواره براين باوريم که تنها با هواپيما مي‌توان به سرعتهاي الا دست يافت و براي داشتن چنين سرعتهايي بايد مسافرت در فضاي کم و خم کردن زانوهاي خود در صندليهاي کوچک را قبول کنيم. اما در پرواز مغناطيسي تمام اين محدوديتها از بين مي‌روند. در مسافرت در خلا قطر وسيله نقليه مي‌تواند خيلي کم باشد و در نتيجه نيازي نيست که تونل مسير حرکت بزرگ باشد. از نظر آئروديناميکي نيز هيچگونه محدوديتي براي طول وسيله نقليه وجود ندارد. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ