ویروس چیست و انواع ویروس ها کدام است؟

آموزش تعمير کامپيوتر- حجم عظيم ويروس ها، کرم ها، ايرادات نرم افزارها و تهديدهاي ناشي از آنها، نرم افزارهاي ضدويروس را تبديل به يکي از ابزارهاي لازم براي همه کامپيوترها نموده است. در صورت آلوده شدن يک کامپيوتر به ويروس بسته به نوع آن ممکن است مصائب مختلفي براي سيستم کامپيوتري بوجود آيد که در پاره اي موارد جبران آن ها هزينه هاي زيادي را تحميل مي کند. آسيب هاي بعضي از ويروس ها به گونه اي است که آثار سوء آن ها را به هيچ وجه نمي توان از بين برد. مستقل از نوع ويروسي که بايد با آن مقابله شود نياز به برنامه هاي ضد ويروس همواره وجود دارد و در شرايطي که محصولات ضد ويروس متنوعي توليد شده اند، انتخاب نرم افزار مناسب دغدغه کاربران مي باشد.

اين مقاله ضمن معرفي انواع ويروس ها، نحوه عمل کرد برنامه هاي ضدويروس و انواع ويروس هايي که ضدويروس ها شناسايي و پاکسازي مي کنند را معرفي مي کند. در بين مقالات سايت ميکرو رايانه مقاله هاي مفيد ديگري در زمينه ويروسها وجود دارد که مطالعه آنها نيز توصيه مي شود. در اينجا همچنين اطلاعاتي که براي انتخاب ابزار مناسب لازم است بيان شده و تعدادي از برنامه هاي ضد ويروس با هم مقايسه خواهند شد.
منبع: ميکرو رايانه 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ