وصل کردن یک اسکنر در لینوکس

دستور "scanfind-scanner" می‌تواند اسکنر USB شما را شناسایی کند، اما ثبت عملکرد با "scanimage -L" به شما جواب نمی‌دهد و در این هنگام پیغام: "Snapscan] Cannot open firmware file /path/to/your/firmware/file.bin]" برای شما ظاهر می‌گردد. ما به شما نشان می‌دهیم چگونه این مشکل را می‌توانید حل کنید: میزان موقت مورد نیاز برای این کار برای افرادی که در حد پیشرفته با کامپیوتر کار می‌کنند، در حد متوسط خواهد بود.آموزش تعمیر ماشینهای اداری

راه حل:

بعضی از اسکنرهای USB جدید احتیاج به Firmware مخصوص به خودشان را دارند که در هنگام کار کردن اسکنر باید خوانده شوند. در آدرس: http://snapscan.sourceforge.net می‌توانید شما لیستی از تمام مدل‌هایی که لینوکس آنها را قبول می‌کند و اسامی Firmwareهای مورد قبول این مدل‌ها را پیدا کنید.

خود Firmware را می‌توانید به صورت یک فایل bin در سی‌دی برنامه‌های اجرایی ویندوز که در اسکنر شما وجود دارد پیدا کنید.

بیشتر اوقات این پرونده در یک پرونده CAB مخفی می‌باشد، معمولا در Data۱.CAB احیانا اگر شما ویندوز هم در کامپیوتر خود دارید و آنجا از اسکنر استفاده می‌کنید دنبال همین پرونده در ویندوز بگردید.

به طور آلترناتیو می‌توانید در لینوکس از خطوط دستوری "cabextract" ااستفاده کنید: cabextract-file ۰۳۹;*.bin۰۳۹; data۱.cab سپس آن Firmware را به عنوان استفاده کننده "root" در لیست: "/etc/sane.d" کپی کنید . آنجا شما همچنین پیدا می‌کنید پوشه تنظیمی "snapscan.conf" را که در آن شما دوباره به عنوان "root" در آن خطی که با "Firmware" شروع می‌شود، آدرس و اسم Firmware خود را وارد کنید. لطفا به بزرگ و کوچک نویسی حروف توجه داشته باشید.

حال دیگر نباید مشکلی در scanimage -L وجود داشته باشد.
منبع: افتابیر