عمر باطريهايم را چطور طولاني تر كنم

كاليبره كردن باطري با يك تخليه كامل بعد از هر ?? بار شارژ به نگهداري ظرفيت نگهداري باطري كمك مي كند .
نگذاريد هميشه باطري تخليه كامل شود تا آنرا شارژ كنيد به غير از مواردي كه قصد كاليبره كردن آنرا داريد.
باطريهاي ليتيوم يون ظرفيت شارژ كمتري را هنگامي كه به طور جزئي شارژ شوند از دست مي دهند .
پيشنهاد مي شود با رسيدن ميزان شارژ باطري به ?? تا ?? درصد آنرا شارژ كنيد.
باطري را جدا كنيد و در مكان خشك و خنك نگهداري كنيد. ميزان شارژ بهينه باطري جهت نگهداري طولاني ??% است .
نگهداري باطري با شارژ پايين آسيب و خرابي باطري را نتيجه مي دهد.
اگر باطري خود را در يخچال نگهداري مي كنيد با يك كيسه پلاستيكي آنرا از رطوبت حفظ كنيد و قبل از استفاده مجدد از آن با در دماي اتاق قرار دادن آن اجازه دهيد تا به دماي عادي برگردد.

فرسودگي باقيمانده باطري
نرم افزارهاي مربوط به تعيين ميزان باقي مانده فرسودگي سخت افزاري باطري ) Battery-wear-level ( مثل نرم افزار كنترل لپ تاپ مي تواند ميزان استهلاك باقي مانده باطري و عمر آن را مشخص نمايد .
بسياري از اين نرم افزارهاي زمانيكه استهلاك باقيمانده باطري به ??% مي رسد هشدار مي دهند.
متغيرهاي بسياري مي تواند بر ميزان استهلاك باطري اثر بگذارد از جمله مشخصات لپ تاپ ، تنظيمات بايوس و نرم افزاري و غيره .

در مورد انفجار باطريها و فراخوان آنها چه؟
اخيراً گزارشات زيادي درباره انفجار باطريها بوده است . به طور عادي ممكن است شما هم در مورد امنيت باطري لپ تاپ خود سوال داشته باشيد.
علت انفجارهاي اخير باطريها آلودگي جزئي ذرات فلزي به كار رفته درون آنها در كارخانه هاي مطمئن بوده است .
فراخوان براي باطريهايي كه ريسك وجود اين آلودگي را داشته اند انجام گرفته است . اين ليست باطري هايي است كه از ?? اكتبر ???? فراخوان شده اند مي باشد. شما مي توانيد بررسي كنيد كه آيا باطري شما در خطر است يا نه ؟
راهنمايي هاي ساده در مورد باطريهاي ليتيوم يون
- گرما بدترين دشمن باطري شماست .
- از رها كردن باطري در مكانهاي بيش از حد گرم مثل داخل خودرو در طول روز خودداري كنيد.
- يك تخليه كامل اثر بدتري روي عمر باطري مي گذارد تا چندين تخليه جزئي
- نيازي به نگراني از اثر حافظه (battery memory)در باطريهاي ليتيوم يون نيست .
- عادت كنيد باطري را موقعي كه به ?? تا ?? درصد ظرفيت مي رسد شارژ كنيد.
- هيچ وقت تا ?% باطري را تخليه نكنيد چرا كه اين كار مي تواند باطري شما را بلا استفاده كند.
- باطري خود را پس از هر ?? بار تخليه با يكبار تخليه كامل كاليبره كنيد.
- در صورتي كه زماني طولاني از برق شهر استفاده مي كنيد مي توانيد با جدا كردن باطري و قرار دادن آن در يك مكان نگهداري طولاني به زياد كردن عمر باطري خود - كمك كنيد.
- شرايط نگهداري طولاني ميزان شارژ ??% و مكاني خشك و خنك است .
- بسياري از با تجربگان نگهداري باطري در يخچال را توصيه مي كنند. هنگام اين كار براي جلوگيري از رطوبت از يك كيسه پلاستيكي محكم براي پوشش استفاده كنيد و قبل از استفاده مجدد يا شارژ آن با بيرون گذاشتن آن اجازه بدهيد تا به دماي معمولي اتاق بر گردد.
- هرگز باطري را فريز نكنيد.
(نتيجه اخلاقي اينكه بعد از اينكه اين متن را ترجمه كردم دقيقاً در خط آخر اين توصيه را نوشته بود . در حاليكه باطري بيچاره من به دليل توصيه وبلاگ نويسان عزيز كپي بردار الان ?? ساعت است كه در فريزر به سر مي برد.البته در بعضي مراجع لاتين هم ديدم كه اين روش توصيه شده و بعضي هم اعلام كردند كه نتيجه گرفتند . به هر حال مسئوليتش با خودتون .توصيه مي كنم رو باطري هايي كه تقريبا بلا استفاده شده اند فريز شدن را امتحان كنيد.) 

مطالب بالا کمک به آموزش تعميرات لپ تاپ ارائه مي دهد.