رزولوشن های ضبط دستگاه DVR

يکي از مهمترين خصوصيات دستگاه هاي DVR رزولوشن ضبط آنهاست. اين روزولشن مشخص مي کند اندازه تصوير ضبط شده چقدر باشد.
رزولولشن تصوير مهمترين عامل مشخص کننده جزئيات تصوير مي باشد. از طريق افزايش رزولوشن تصوير ضبط شده DVR شما ميتوانيد جزئيات بيشتري را در دسترس داشته باشيد. درهنگام انتخاب دستگاه DVR حتما بايد به بايد به رزولوشن ضبط دستگاه و تعداد فريم ضبط در اين رزولوشن توجه کنيد.
رزولشن هاي ضبط DVR

محدوديت روزولوشن
دوريبن هاي مداربسته انالوگ داراي محدوديت رزولوشن تصوير تا نهايتا WD1 هستند. از اين رو رزولوشن ضبط دستگاه هاي DVR نيز بالاتر از اين مقدار در نظر گرفته نمي شود.
در صورتي که نياز به کيفيت ضبط بالاتر از WD1 داشته باشيد بهتر است از سيستم مداربسته تحت شبکه يا ديجيتال استفاده کنيد.
اين مطلب نکاتي در مورد آموزش تعميرات دي وي آر ارائه مي‌دهد و مي‌تواند کمک به آموزش تعميرات آن بکند. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ