عکس گرفتن از صفحه مونیتور

آموزش تعمير کامپيوتر - در هر محيط و صفحه ايي از ويندوز که باشيد يا احيانا برنامه هاي مختلفي تحت اجرا باشد و بخواهيد از اطلاعات و عکس ها و تمام نوشته ها و مطالب روي صفحه مونيتور عکس بگيريد به اين صورت عمل کنيد:

مي توانيد با فشار دکمه Print Screen از کل صفحه عکس بگيريد. عکس گرفته شده در Clip Board ويندوز کپي مي شود.
حالا برنامه Paint و يا Adobe Photoshop را باز کنيد.
سپس دکمه هاي Ctrl+V يا Paste را فشار دهيد تا عکس گرفته شده Paste شود.
حال براي ذخيره عکس از منوي File گزينه Save را انتخاب کنيد.
ضمنا اگر دکمه alt + print screen را بفشاريم فقط ويندوز و پنجره فعال را مي گيرد يعني آنجا را عکس مي گيرد که شما کار مي کنيد ( يعني دکمه Alt+Print Screen فقط از پنجره فعال عکس مي گيرد).
منبع: ميکرو رايانه 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ